Tannregulering

Noen hunder har så store bittfeil at de må rettes opp i for at ikke hunden skal gå med store smerter og hyppige infeksjoner i munnhulen. For eksempel kan en feilstilt hjørnetann som går ubehandlet kunne gå opp i ganen og til slutt lage hull inn til nesehulen. Tannregulering kan være løsningen.

Når vi vurderer tannregulering, vil vi foreta en klinisk undersøkelse hvor bittet vurderes, og det tas tannrøntgen, bilde av bittet og evt. en bittregistrering før man setter på regulering.

Valper som får anmerket bittfeil ved 8 eller 12 ukers-vaksine bør sjekkes av en veterinær med erfaring innen tannregulering så raskt som mulig, slik at man kan gjøre nødvendige tiltak.
Det er viktig at melketenner som er feilstilt fjernes. Feilstilte melketenner kan påvirke veksten av kjeven, og danne grunnlag for videre bittfeil når de permanente tennene kommer.

Tannregulering på hunder bør gjøres når hunden er ung, da er tennene lettest å bevege uten at reguleringen skader tennenes festeapparat. Typisk alder for oppstart med regulering er 5-7 måneder. Det tar som regel ikke mer enn 6 – 8 uker å få tennene i riktig posisjon, men det kan være en fordel at reguleringen sitter på lenger for å holde de nylig regulerte tennene i riktig posisjon.

Vanlige bittfeil
Den mest vanlige bittfeilen er feilstilte hjørnetenner i underkjeven. Hjørnetennene i underkjeven peker for mye rett opp slik at de ikke kommer ut mellom hjørnetannen og fortannen (I3) i overkjeven, men i stedet støter opp i tannkjøttet. Dette er forbundet med store smerter og ubehag ved at hjørnetennene i underkjeven lager hull i ganen.

Ulike teknikker ved tannregulering:
Vi kan regulere hjørnetennene utover ved å sette på en forlengelse av hjørnetennene i underkjeven slik at de glir utenfor tannkjøttet i overkjeven og dermed presser hjørnetennene i underkjeven utover.

Hvis det kun er litt om å gjøre for at hjørnetennene kommer i riktig posisjon kan man fjerne litt tannkjøtt mellom hjørnetanna i overkjeven og fortanna (I3) slik at hjørnetanna i underkjeven kan gli inn i fordypningen som blir laget.

Hvis det ikke er mulig å regulere hjørnetennene utover, anbefales det å foreta kroneamputasjon og direkte pulpakapping. Da kappes tuppen av hjørnetanna slik at den ikke kan kommer i kontakt med tannkjøttet i overkjeven. Deretter fjernes en del av pulpa (tannens «nerve») og det legges på en fylling. På hunder som er eldre enn 2 år kan man foreta en rotfylling.

En hjørnetann som peker framover kan reguleres bakover. Da lages en forankring i hjørnetanna og det festes en strikk til en forankring i to store jeksler bak i munnen. En bytter strikk jevnlig slik at det blir et jevnt drag i tanna slik at den flyttes bakover.
Vi anbefaler ikke å trekke de strategiske viktige hjørnetennene så lenge tannregulering eller kronekapping er en mulighet.

Viktige forholdsregler:
Så lenge tannreguleringen er på plass, må tennene pusses og rense 1-2 ganger daglig. Bruk gjerne munnskyllevann, tannbørste etter veterinærens anbefaling.

Unngå alle former for tyggeleker, bein og dra-lek og lignende der munn/tenner er involvert, så lenge tannreguleringen sitter på. Bruk gjerne munnkurv hvis man har flere hunder sammen, eller når det er fare for at hunden kan plukke opp leker, bein eller andre ting som kan skade.

Hunder som har hatt tannregulering, bør ikke brukes i avl, med mindre årsaken ikke er arvelig eller at det er en traumatisk årsak.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.