Adferdsbehandling katt

Hva er et adferdsproblem?

Et adferdsproblem er når katten oppfører seg på en måte, som blir problematisk. Det kan være normal atferd for katten, men i upassende sammenheng. Det kan være et problem for katten, for eiere eller for omgivelsene.

Noen ganger kan adferdsproblemene skyldes sykdom eller smerte, men i de aller fleste tilfeller er det en (u)vane katten har lagt seg til. Mange av problemene kan man trene bort med riktig hjelp. 

Hvorfor både veterinær og adferdskonsulent?

Det er viktig å få en helhetlig behandling av katten. Medisinske  tilstander hos katten kan ha stor innvirkning på dens adferd og noen ganger kan trening alene være nytteløst. Det er derfor svært viktig at en katt med adferdsproblemer får en klinisk undersøkelse i sammenheng med utredning av problemadferden.

Dersom katten din er utredet av en annen veterinær bør du fortrinnsvis be klinikken skrive en kort oppsummering av undersøkelsen før konsultasjonen hos adferdsterapeuten. Terapeuten trenger informasjon om hvilke undersøkelser dere har gjennomgått (også eventuelle blodprøver og røntgen) og hvilke funn som er gjort.

Hvorfor bruke folk med formell kunnskap?

Tradisjonelt har katteatferd hatt relativt lav status og et lavt utdanningsnivå. Hvem som helst har kunnet påberope seg å kunne hjelpe problemdyr. Mange søker også på nettet, og her får man ofte motstridende og til tider helt feilaktige råd. Resultatet av dette har noen ganger vært at katteeier har blitt frustrert og katten har utviklet mer problematferd etter å ha blitt utsatt for uetisk eller lite profesjonell trening.

Hva kan en adferdsterapeut hjelpe deg med?

Katter kan få hjelp ved urenslighet, urinmarkering, vokalisering m.m. Også kaniner, fugler og andre kjæledyr kan få hjelp med adferdsproblemer. Det er påvist at katter som stadig får urinveisinfeksjon, ofte sliter med stress, og tilrettelagt trening/terapi kan hjelpe.

Ingen problemer er for små, og dess tidligere ditt kjæledyr kommer under behandling, dess bedre blir prognosen.

Har denne artikkelen hjulpet deg?

Velg det som passer din situasjon eller skriv selv. Vi setter stor pris på tilbakemeldingen din.

Takk skal du ha!

Det setter vi stor pris på

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.