Klinisk undersøkelse

Siden hundene og kattene selv ikke kan formidle sin sykdomshistorie og hvor de har vondt, er eierens forklaringer og iakttagelser veldig viktige og iblant avgjørende for å stille rett diagnose. Den kliniske undersøkelsen er en av de viktigste hjelpemidlene veterinæren har.

Undersøkelsen begynner med at veterinæren spør eier/den som følger om dyrets sykdomshistorie. Det er bra om den som følger dyret kjenner dyret godt. Hvis symptomene kommer og går, er det verdifullt om den kan dokumenteres på film eller bilder. Har hunden eller katten vært hos en annen veterinær, kan en kopi av journalen fra denne klinikken tas med.

Etter å ha hørt sykdomshistorien, utfører veterinæren en klinisk undersøkelse for å se på dyrets allmenntilstand, pust, hjertefunksjon, blodsirkulasjon, hold, eventuell dehydrering eller halthet mm. Avhengig av hva hundens eller kattens plager er, kan undersøkelsen og utredningen variere noe. I en del tilfeller er det behov for blodprøver eller røntgenundersøkelser, i andre tilfeller kan for eksempel urinprøve, celleprøve eller ultralydundersøkelse være aktuelt. I en del tilfeller er det behov for videre utredning, f.eks. hormonanalyse eller mer avanserte undersøkelser hos veterinær med spesialutdannelse. I slike tilfeller planlegges ofte ytterlige besøk før videre utredning.

Behandling av dyrets sykdom kan innledes i forbindelse med besøket, f.eks. gjennom spyling av betente analsekker med antiseptisk middel eller rengjøring av betente ører. I andre tilfeller planlegges ytterligere et besøk før behandlingen (f.eks. før et kirurgisk inngrep) og i andre tilfeller får eieren med seg en resept på legemiddel og/eller skriftlige råd om fortsatt pleie hjemme.

En del undersøkelser krever spesielle forberedelser før besøket. Det er f.eks. viktig at hunden eller katten ikke har tisset nylig før en ultralydundersøkelse av urinblæren eller om veterinæren ønsker en urinprøve for videre utredning. Noen ganger kan beroligende midler være nødvendig for at en undersøkelse skal kunne gjennomføres, og noen ganger trengs det blodprøver. Resultatet av blodprøvene blir sikrere om dyret har fastet før prøvene tas. 

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.