Akuttpleie av katt

Det kan være vanskelig å avgjøre selv om katten bør tas til veterinær omgående, eller om man heller bør bestille en time til senere. Kontakt oss gjerne på telefon eller via appen vår for rådgiving.

I hvilke situasjoner bør man oppsøke veterinær umiddelbart?

Ved akutte sykdomstilfeller eller større skader anbefaler vi at du ringer klinikken og transporterer katten til nærmeste dyresykehus eller dyreklinikk snarest mulig. Eksempel på slike tilstander er:

  • Om katten har redusert bevissthet
  • Ved større blødninger
  • Om katten har vanskeligheter med å puste
  • Om katten har kramper
  • Ved intense magesmerter
  • Ved omfattende skader som påkjørsel eller fall fra høyder
  • Øyeskader

Andre tilstander som trenger akutt veterinærtilsyn er ormebitt, heteslag, blodig oppkast/diare, dehydrering, forstoppelse i mage-tarm-systemet eller i urinveiene, smerter og skader i øyet, redusert allmenntilstand samt høy feber.

Kontakt oss heller én gang for mye enn én gang for lite!

Intensivpleie

I tilfelle katten din blir alvorlig syk, kan den trenge oppstalling og intensivbehandling på intensivavdelingen. Intensivavdelingen er til for dyr som er alvorlig syke, og som har behov for grundig overvåking, avansert behandling og pleie. Her er det personale døgnet rundt og avansert utstyr for overvåking og behandling. Man bedømmer dyrets tilstand fortløpende.

Våre veterinærer og dyrepleiere med spesialkunnskaper innen akutt- og intensivpleie tar stadig videreutdanning og kursing. Samtlige dyresykehus innen AniCura har et tett samarbeid for å utvikle intensivpleien og dele på kunnskap.

Blodbank

En blodoverføring kan være forskjellen mellom liv og død. Det kan være behov for tilførsel av mer blod når et dyr har mistet mye blod i forbindelse med en større skade, under en operasjon eller ved ulike sykdomstilstander. Flere av AniCuras dyresykehus tilbyr blodoverføring til hund og katt. Her finner du videre informasjon om våre blodbanker. 

Blodprodukter gis intravenøst. Blodet som gis, kommer fra friske individer som stiller opp på frivillig grunnlag. Før, under og etter overføringen blir dyret grundig overvåket. 

Er du interessert i å la din katt ellr hund gi blod, vennligst kontakt ditt nærmeste sykehus. Les mer om blodgiving for hund her og for katt her

Akuttkirurgi for katt

Akuttkirurgi utgjør en betydningsfull del av den kirurgiske virksomheten. Det kan være behov for akutt kirurgi for alt fra bittskader til livmorbetennelse, påkjørsler, keisersnitt eller tarmslyng. På AniCuras største klinikker og sykehus kan vi utføre de aller fleste akutte operasjoner på pasienter med livstruende skader, indre blødninger eller infeksjoner. Her finner du mer informasjon om akuttoperasjoner, og finner en oversikt over hvilke av våre klinikker som tilbyr dette.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.