Øyeundersøkelse på katt

Søk veterinærhjelp om katten din blir rød på øyet eller viser tegn på smerte fra øyet, som f.eks at den myser, holder øyet lukket eller gnir poten mot øyet. Øyesykdom og -skader bør behandles akutt.

De samme øyensykdommene som vanligvis sees hos mennesker, kan også forekomme hos katt. Eksempler på dette er grå og grønn stær, tørre øyne, sår på hornhinnen, svulster og inflammasjoner i slimhinnen i øyet (konjunktiva), hornhinnen eller i dypere deler av øyet som iris og netthinne.

Undersøkelse av hornhinnen og ytre del av øyet (adnexa)

En vanlig årsak til akutte veterinærbesøk er at katten kniper med øyet, er rød på øyets slimhinne eller renner fra øyet. En standardundersøkelse for røde og rennende øyne er måling av tåreproduksjon ved hjelp av en spesiell test som heter Schirmer Tear Test. Deretter farges øyets hornhinne med fluorescin for å påvise eventuelle sår på hornhinnen. Avhengig av problemstilling vil din veterinær vurdere behov for videre undersøkelser ogeventuell henvisning til veterinær med spesialisering innen øyesykdommer og -skader.  

Spaltelampe og oftalmoskop

Med en spaltelampe undersøkes den ytre delen av øyet og fremre del av indre øyet, som iris og linse. Spaltelampen består av en sterk lyskilde i kombinasjon med et mikroskop som gjør det mulig å få et forstørret bilde av ulike deler av øyet. Spaltelampen er et viktig hjelpemiddel når øyet skal undersøkes, men utstyret krever kompetanse og det er vanligvis kun klinikker med øyelysere og øyelyseraspiranter (veterinærer under spesialutdanning) som har tilgang til og bruker spaltelamper.

Ved undersøkelse av netthinnen brukes i dag et såkalt indirekte ofthalmoskop. Netthinne- undersøkelser og undersøkelse av linse krever henvisning til øyelyser. Du kan også bestille time direkte selv hos en av AniCuras øyelysere (oftalmologer).

Tonometri

Ved øyeproblemer kan det være indisert å kontrollere trykket inne i hundens og kattens øye med et tonometer. Et for høyt eller for lavt trykk er viktige symptomer ved flere alvorlige sykdommer i øyet.

Hos AniCura har vi flere veterinærer med spesialkompetanse innen oftalmologi.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.