Vaksinering av katt

Ved å la katten din vaksineres forebygger du ikke bare at ditt eget dyr smittes av sykdommer. Du bidrar til å holde det totale smittepresset, det vil si mengden smittestoffer i kattepopulasjonen, på et lavt nivå.

Hvilke sykdommer vaksinerer vi mot?

Sykdommene som alle katter bør vaksineres mot, uavhengig av hvilket land hunden bor i, er kattepest og katteinfluensa. Både kattepest og katteinfluensa er veldig smittsomt, og selv innekatter har en risiko for å smittes indirekte via mennesker og gjenstander, og bør derfor vaksineres.

For katter som skal reise utenlands kreves ytterligere vaksinasjoner. I følge Mattilsynet og øvrige EU-lands regelverk skal katten være vaksinert mot rabies og ha et EU-pass. Her kan du lese mer om reise med katt.

Kontakt et av våre dyresykehus eller en dyreklinikk for mer informasjon om du planlegger å reise utenlands med katten din.

Er sykdommene vi vaksinerer mot farlige?

For unge katter er kattepest en alvorlig og dødelig sykdom. Sykdommen kan utvikle seg svært hurtig, og døden kan inntreffe etter noen få timer. Katteinfluensa kan i verste fall ha et veldig alvorlig forløp.

Kattepest

Kattepest forårsakes av et virus, parvovirus, som infiserer kattens mage og tarm. Viruset spres med avføringen fra et smittet individ innen ca to uker. Smitten spres allerede før katten får symptomer. Kattepest er en svært alvorlig infeksjon som kan være livstruende, spesielt for unge individer. Dessverre er det ikke alle som vaksinerer kattene sine mot kattepest, og av denne grunn er ikke smitten helt uvanlig. Vaksinen gir god beskyttelse mot parvosmitte/kattepest.

Katteinfluensa

Katteinfluensa, eller øvre luftveisinfeksjon, er en relativt vanlig sykdom hos katt. Katteinfluensa er en fellesbetegnelse for virusinfeksjoner forårsaket av felint calicivirus, felint rhinotrakeittvirus og felint panleukopenivirus. Chlamydia og Bordetella er andre organismer som også kan gi katteinfluensa. Det er størst risiko for smitte der mange katter bor sammen ettersom smitten da spres lettere mellom individene. Uvaksinerte katter, unge katter og eldre katter med nedsatt immunforsvar rammes oftere.

Vaksineanbefalinger**

Vaksineanbefalingene er stadig under endring, da disse baseres på internasjonal forskning. Ny kunnskap om vaksiner vil være med på å endre anbefalingene, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert til enhver tid. AniCura jobber for å være faglig oppdatert, og hele tiden komme med de nyeste anbefalingene.

Prinsipper bak vaksineanbefalingene: et foster i magen til kattemor vil få overført en liten andel antistoffer, og når kattungen er født, får den enda mer antistoffer overført fra morsmelken (maternale antistoffer). Disse antistoffene beskytter kattungen mot sykdom i starten av livet. Samtidig vil de redusere effekten av vaksiner som gis de første leveukene, og dette vil gjøre at vaksinen ikke er like effektiv, slik at ikke kattungen produserer nok egne antistoffer. I de ukene hvor det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte kattungen mot infeksjon, men nok til å blokkere kattungens evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles kattungens ”mottakelighetsvindu". Før trodde man dette var når kattungene var 8-10 uker, men ny forskning har vist at noen kattunger har antistoffer fra mor helt opp i mot 15 uker, det vil si at det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker. Mengden maternale antistoffer kan variere, også innad i kull.

Grunnvaksinasjonen av katter gjøres i tre omganger, den første når katten er 8 uker gammel, så ved 12 og 16 ukers alder. Den neste vaksinen anbefales gitt ved 6 måneders alder. Deretter vaksineres katten årlig mot katteinfluensa og hvert 3. år også mot kattepest.

Vi i AniCura anbefaler å følge dette vaksineintervallet:

  • 8 uker: katteinfluensa + kattepest
  • 12 uker: katteinfluensa + kattepest
  • 16 uker: katteinfluensa + kattepest
  • 6 måneder: katteinfluensa + kattepest (*)
  • 18 måneder/1,5 år: katteinfluensa
  • Deretter anbefales katteinfluensa årlig (første revaksinering ved 2,5 års alder) og kattepest hvert tredje år (første revaksinering ved 3,5 års alder)

De fleste velger å kastere sin katt ved 6 måneders alder. Vaksine kan gis i forbindelse med dette, men forhør deg hvilke rutiner din faste klinikk har. 

Dersom kattungen kommer fra et miljø med høyt smittepress, eller det er tvil om mors beskyttelse gis første vaksine helst ved 6 ukers alder. 

Den viktige årlige helsekontrollen gjøres alltid samtidig med vaksinen.

Anbefalingene over er generelle, og individuelle tilpasninger kan være nødvendig. Spør din faste veterinær om hvilke vaksiner din katt trenger.

(*) Hovedmålet med vaksine ved 6 måneders alder er å sørge for beskyttelse hos de individene som ikke har respondert optimalt på de tidligere vaksinene. For å sørge for at disse individene potensielt ikke går ubeskyttet til de er 1 år, er den nye anbefalingen til AniCura å fremskynde denne vaksinen til katten er 6 måneder gammel, i stedet for 1 år som var anbefalingen tidligere.

Bivirkninger

Det hender at katter får bivirkninger i 1-2 dager etter vaksinasjonen, i form av en lett, øm hevelse på injeksjonsstedet og noen ganger får de også feber. I sjeldne tilfeller kan katten rammes av en overfølsomhetsreaksjon som kan være alvorlig. Ta i så tilfelle kontakt med veterinær umiddelbart.

AniPlan

Dersom katten er AniPlan-medlem er den årlige helsekontrollen og vaksinen inkludert i abonnementet. For kattunger anbefaler vi AniPlan Kattunge, der alle de nødvendige vaksinene for kattens første leveår er inkludert.

 

** Våre vaksineanbefalinger baseres på WSAVAs (World Small Animal Veterinary Association) anbefalinger for vaksinering av hund og katt.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.