Blodgiving

Behovet for å få overført blod kan oppstå på samme måte hos dyr som hos mennesker, og blodoverføring kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. For å alltid kunne tilby alvorlig syke eller skadede pasienter livsviktig behandling med blodprodukter, trenger vi hjelp fra friske hunder og katter med å fylle blodbanken vår.

Blodoverføring

Blodprodukter gis intravenøst og brukes kun når det er nødvendig. Avhengig av hva hunden eller katten lider av, kan man gi forskjellige produkter. Dyr som behandles for anemi (blodmangel), store blodtap ved for eksempel trafikkskader eller andre tilstander der oksygentilførselen til vevet er nedsatt, trenger vanligvis tilførsel av røde blodlegemer. Plasma (den flytende delen av blodet etter at hvite og røde blodceller er fjernet) brukes ved blant annet forgiftninger, brannskader samt ved behandling av koagulasjonsforstyrrelser (f.eks. ved rottegiftforgiftning eller leversykdom).

Før, under og etter overføringen overvåkes dyret som får blod svært nøye. Man kontrollerer temperatur, urin, puls, pustefrekvens og slimhinnefarge ifølge et spesielt overføringsskjema.

Hvem kan gi blod?

Det vanligste er bloddonasjon og blodoverføring på hunder. En blodoverføring kan redde livet på en hvilken som helst hunderase, men det er derimot enkelte hunderaser som passer bedre enn andre for blodtapping, blant annet boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer og dobermann. Grunnen til dette er at disse rasene ofte er "negative", det vil si at de mangler et spesifikt antistoff som kan gi farlige transfusjonsreaksjoner. Disse hundene fungerer derfor som universaldonorer. For oss er det viktig at hunden som blir blodgiver liker å være hos oss og ikke blir stresset av prosedyren. Utover dette må følgende kriterier oppfylles:

Hunden må:

 • være mellom 1- 8 år
 • veie minst 25 kilo
 • være frisk (ikke stå på faste medisiner)
 • være fullvaksinert
 • ha et stabilt og rolig temperament
 • ikke selv ha mottatt en blodoverføring
 • Ikke være drektig, men kan ha hatt kull tidligere
 • ikke ha vært i utlandet (Sverige er unntak)

Katter som skal gi blod, må oppfylle følgende kriterier:

 • Katten skal være mellom 1 og 8 år 
 • Katten skal veie minst 4,5 kg uten å være overvektig
 • Katten skal være frisk og ikke bruke noen medisiner
 • Katten bør være innekatt, men ikke absolutt krav
 • Katten må være kastrert dersom den er utekatt
 • Katten skal ikke være drektig, men den kan ha hatt kull tidligere
 • Katten skal være vaksinert og ha fått ormekur

I tillegg bør hunden eller katten være komfortabel og trygg på klinikken.

Hvordan foregår det?

Blodtapping foregår maksimalt én gang per kvartal, og innebærer et ca. 30 - 60 minutter langt besøk, inklusive den kliniske undersøkelsen av veterinær. Selve tappingen tar 5-10 minutter å gjennomføre, og hunden tappes for 450 ml blod. Katter er mindre, og fra en katt tappes det rundt 45 ml. Under tappingen ligger dyret stille på siden, mens blodet tas fra den store halsvenen. Dyret blir ikke merkbart påvirket av tappingen, men bør unngå kraftig fysisk anstrengelse samme dag. Noen klinikker bedøver hundene og kattene lett før blodtapping. 

Våre tilbakevendende blodgivere får en årlig helseundersøkelse hvor vi også tar en blodprøve. Blodet analyseres og man ser på lever- og nyreverdier, hvite blodlegemer, tegn etter tidligere infeksjoner med anaplasma, og man tester for FIV/FeLV på kattene. Dessuten gjøres det en ultralydundersøkelse av kattens hjerte.

Blodet fra en blodgiver deles opp i røde blodlegemer (kan oppbevares i 5-6 uker) og i plasma (kan oppbevares i opptil et år), og kan på denne måten hjelpe to pasienter. Iblant gis det også transfusjoner med fullblod.

Frivillig og livsviktig innsats

Blodgiving er en frivillig innsats fra dyreeiere med et ønske om å hjelpe oss å redde liv. Man får likevel en kompensasjon i form av gratis AniPlan basis abonnement, som blant annet inneholder den årlige vaksinasjonen.

Les mer om AniPlan her

Våre blodgivere får også en årlig helseundersøkelse med blodprøver som en del av blodgiverprogrammet.

Som eier til en blodgiver får man god kontroll på hunden eller katten sin helsetilstand.

Oppfyller hunden din kravene og har du lyst til å hjelpe? Kontakt oss - du kan være med på å redde liv!

Vi vil passe på å takke våre blodgivere og deres matmødre og matfedre for at de hjelper oss med å redde liv! Sammen med eierne sine gjør disse hundene en fantastisk innsats.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.