Forekomst

Granulocyttær anaplasmose spres via flåtten Ixodes ricinus som forekommer i store deler av sørlige Norge og oppover langs kysten til Helgeland. Den forekommer også i sørlige deler av Sverige, samt i store deler av Danmark. Både hund og katt kan bli syke, men anaplasmose er mer uvanlig hos katt.

Smitte
Anaplasmose forårsakes av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Smitteoverføring fra flåtten skjer oftest etter at flåtten har sugd blod i ett til to døgn.

Symptomer
Inkubasjonstiden, det vil si tiden fra smitte til sykdom vises, er ca. 7–14 dager. I de tilfeller der infeksjonen gir sykdom, er symptomene ofte uspesifikke. Vanlige symptomer er blant annet feber og generelle tegn på smerte som stivhet, ømhet, halthet samt uvilje til å bevege på seg.

Hva kan man gjøre selv?
Forebyggende behandling består i å unngå flåttangrep ved hjelp av godkjente flåttmidler i kombinasjon med regelmessig, daglig gjennomgang av kattens pels for å fjerne flått før de rekker å overføre eventuell smitte.

Når bør man oppsøke veterinær?
Dersom katten får akutt feber og smertefull, akutt halthet eller om allmenntilstanden blir kraftig påvirket, bør man oppsøke veterinær den samme dagen.

Diagnostikk
I et akutt tilfelle, og framfor alt i feberfasen, kan bakterier av og til påvises inne i de hvite blodcellene ved hjelp av mikroskopi eller PCR-undersøkelse (blodprøve). Det kan også måles spesifikke antistoffer mot anaplasma i blodet.

At man påviser antistoffer i blodet er ikke tilstrekkelig for å gi en definitiv diagnose på sykdommen ettersom dette kun viser at katten én eller annen gang har vært utsatt for en slik infeksjon. Denne antistofftiteren bør derfor ses i sammenheng med andre kliniske fakta som anamnese, symptomer og resultat fra kompletterende undersøkelser og prøveanalyser.

Behandling hos veterinær
Som oftest gis det støttebehandling i form av intravenøs væskebehandling og smertelindring, samt behandling med antibiotika.

 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.