Ørets funksjon er å oversette lyder til nervesignaler som oppfattes av hjernen. Når lydbølger treffer trommehinnen, oppstår det en svingning som i sin tur formidles til de små benene i øret og derfra til nervereseptorer som sender et signal via nerver til hjernens hørselssenter. Ved døvhet foreligger det en feil i denne mekanismen, det vil si i trommehinnen, ørebenene, nervene til hjernen eller hørselssenteret i hjernen.

Ikke-arvelig døvhet - døvhet på grunn av sykdom eller skade - kan skyldes for eksempel øreinfeksjoner eller traumer. Gjentatte eller kroniske øreinfeksjoner gir økt risiko for at også midt- og indreøret blir betent, noe som resulterer i skade på hørselsorganet. Ved skade på trommehinnen, som for eksempel på grunn av en alvorlig øreinfeksjon, kan visse typer øredråper forårsake skade på de indre delene av øret.

Medfødt døvhet kan forekomme hos alle katter, men det er vanligere hos individer med hvit pels og blå øyne. Katter med medfødt døvhet bør ikke avles på.

Symptomer

Det kan være vanskelig å oppdage tegn på nedsatt hørsel hos katter. Hvis katten er døv på begge ører, kan den ha en annen oppførsel i enn katter som hører, og kan være lettskremt og usikker.

Diagnose

Det er vanskelig å teste hørselen på katter på samme måte som hos mennesker. Man kan prøve å produsere uventede lyder utenfor synsfeltet til katten og se om den reagerer. Dette forutsetter at katten ikke reagerer på visuelle eller andre sanseinntrykk (for eksempel lufttrykk eller vibrasjon) forbundet med lyden. I dag finnes det metoder for måling av hørselen ved hjelp av elektroder på kattens hode, såkalt BAER-test. Utstyr og kompetansen for en slik undersøkelse er tilgjengelige hos enkelte dyresykehus.

Behandling

Døvhet kan ikke behandles. Imidlertid bør enhver underliggende sykdom som øreinfeksjon behandles slik at katten ikke har ubehag eller smerte.

Prognose

Hvor godt kattene håndterer døvhet varierer fra individ til individ. Noen katter blir svært usikre og kanskje aggressive, og i disse tilfellene bør man vurdere avlivning. Andre har det bra til tross for hørselstap, men man bør vurdere nøye om man skal la en døv katt gå ut alene fordi en døv katt har større sannsynlighet for å bli utsatt for trafikkulykker eller lignende.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.