Før veterinærbesøket for katten

Ettersom katter ikke selv kan formidle sin sykdomshistorie, er dyreeierens beskrivelse og observasjoner veldig viktige og iblant avgjørende for å stille korrekt diagnose.

Forbered hjemme

Skriv gjerne ned kattens sykdomshistorie, dens symptomer og hvor lenge det har pågått. Er katten henvist fra en annen veterinær, er det en fordel om journalen tas med eller sendes i forkant til veterinæren. Det kan også være bra å dokumentere symptomer som ikke vises hele tiden, for eksempel på en videosnutt som kan vises veterinæren.

Hos veterinæren

Ved et veterinærbesøk bør katter transporteres i ett transportbur eller transportveske. Katter kan bli skremt av andre dyr og det kan bli vanskelig å holde de i fanget. Den viktigste årsaken til at katter skal være i bur, er smittespredning. Katter skal ikke kunne hilse på hverandre inne på klinikken. Er det høy risiko for smitte skal katten vente ute i bilen til den kan komme inn på et isolert rom på klinikken.

 

Hvordan foregår veterinærbesøket?

Undersøkelsen begynner med at veterinæren stiller spørsmål eieren om kattens sykdomshistorie (anamnese). Det er bra om den som har tatt med katten til veterinæren kjenner katten godt. Etter anamnesen gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av katten.

For å komme til bunns i problemet behøver ofte veterinæren å gjøre flere undersøkelser utover den første kliniske undersøkelsen. Disse spesialundersøkelsene kan for eksempel være ultralyd, røntgen, EKG eller blodtrykksmåling. Analyser fra blodprøver eller urinprøver kan også være nødvendig for å diagnostisere eller utelukke ulike sykdommer. Ved akutte besøk kan iblant utvidede undersøkelser utsettes dersom kattens tilstand tilsier det. For å undersøke forekomst av bakterier, sopp eller virus, tas prøver fra det affiserte området.

Akuttmottaket

Om tilstanden er veldig akutt er det lurt å ringe dyreklinikken så veterinæren vet at det kommer en akutt syk katt. Personalet kan da forberede seg på å ta imot på best mulig måte. For tilfeller som ikke er livstruende kan det bli noe ventetid på akuttmottaket, og det kan variere fra noen minutter til flere timer. Det kan være en eller flere veterinærer på vakt som tar imot akuttpasienter. Ved akuttbesøk må du i noen tilfeller regne med at det kan koste ekstra.

Bestilte timer

Om ikke sykdommen eller skaden er akutt, kan du ringe og bestille time hos veterinæren. Stort sett vil en bestilt time bli billigere enn et akuttbesøk. Når du bestiller time er det fint om du forteller hva det gjelder, og om katten har flere problemer enn et. Da kan man sette av riktig mengde tid slik at man har mulighet for å få utført utvidede undersøkelser ved behov.

En del undersøkelser krever spesielle forberedelser før besøket, det kan for eksempel være ved ultralyd av urinblære eller om dere skal ta en urinprøve. Det kan også være nødvendig at katten faster noen timer før besøket.

Iblant kan det være nødvendig å gi katten noe beroligende for å kunne gjennomføre undersøkelsene, og det kan også være nødvendig med blodprøver. Resultatet av blodprøvene blir sikrere om katten har fastet før prøvetakningen. Snakk med din veterinær for å vite om dere må gjøre spesielle forberedelser.

Spesielle anbefalinger gjelder før narkose og operasjon, du vil få beskjed av din veterinær om det er noe spesielt du må huske på.

Stamtavle og pass

Ved øyelysning og ved noen typer attester og vaksinasjoner trengs kattens stamtavle og/eller pass som beviser kattens identitet. Kattens registreringsnummer og ID-nummer kontrolleres under besøket. 

Priser

Prisen på undersøkelsen kan du spørre om på forhånd, eller du vil få opplyst det av veterinæren. En del behandlinger har en fast pris, mens andre behandlinger har varierende pris ettersom hva som må gjøres. Da kan det være vanskelig å gi en eksakt pris på forhånd. Du kan alltid spørre om et estimat.

Om katten er innlagt på et dyresykehus, kan du få fortløpende oppdatering på kostnadene om du ønsker det.

Forsikring

En ulykke skjer lett og kan få uventede konsekvenser, også når det kommer til uforutsette kostnader. Da kan det være trygt å ha en forsikring. Ulike forsikringer har ulike vilkår og erstatningsbeløp.

Dyreeieren kontakter selv forsikringsselskapet for å finne ut om behandlingen dekkes, eller om det er noen reservasjoner på kattens forsikring, da kan det være noen behandlinger ikke dekkes. Erstatningsbeløp kan også synke med alderen. Noen klinikker kan sende inn forespørsel om dekning av utgifter og sende inn direkteoppgjør til noen forsikringsselskaper.

Forsikringspolise

Det kan være lurt å ta med brevet med polisen til veterinærbesøket. I brevet står kattens forsikringsnummer og vilkårene for den faste og bevegelige egenandelen.

Betaling/direkteoppgjør

Betaling skjer etter hvert besøk. Om du ønsker direkteoppgjør kan mange klinikker hjelpe til med det, og du betaler egenandelen før du reiser eller får den tilsendt som faktura. Om klinikken sender inn direkteoppgjør er det normalt at du må betale en liten avgift for det.

Om regningen ikke blir sendt til direkteoppgjør, sender du selv inn kvittering i ettertid. Det kan være forskjellig behandlingstid for hvert forsikringsselskap, og de kan kreve at du sender med journal og attest skrevet av veterinæren. Har du eventuelle spørsmål om forsikringsoppgjøret bør du ta kontakt direkte med forsikringsselskapet ditt. 

Butikk

AniCura sine klinikker og dyresykehus har også butikker med utvalgte fôr (for både friske og syke katter), tilbehør og leker, shampo og kosttilskudd. Du vil få god veiledning og hjelp av butikkpersonalet.

Resepter

Om katten får skrevet ut resept, kan medisinen hentes ut på vanlig apotek. Resepten kan du få på klinikken eller den kan bli fakset til et apotek.

Telefonnummer

Et tips er å alltid ha telefonnummer til din nærmeste klinikk eller dyresykehus, i tilfelle ulykken skulle være ute.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.