Kronisk nyresvikt hos katt

Kronisk nyresvikt er en vanlig sykdom hos middelaldrende og eldre katter og kan gi symptomer som for eksempel kvalme, svekket appetitt og økt tørste.

Årsaker

Symptomer på kronisk nyreskade oppstår hvis nyrenes kapasitet for å filtrere urin og rense blodet for avfallsstoffer svekkes kraftig. Det har da oppstått en uhelbredelig skade i nyrene der nyrevev blir erstattet av arrvev og nyrenes funksjon blir svekket. Årsaker til kronisk nyresvikt kan være en tidligere akutt skade på nyrer, visse arvelige spesifikke nyreskader, svulster i nyrene samt visse infeksjoner. Dessverre kommer man ikke alltid frem til årsaken.

Symptomer

Kronisk nyresvikt er en tiltagende sykdom som gradvis gjør katten sykere. Katten blir svak og trøtt, spiser mindre og drikker mer enn normalt. De økende nivåene av avfallsstoffer i blodet gjør at katten blir kvalm og kan få brekninger og diaré. Avfallsstoffene kan også forårsake magesår og sår i munnslimhinnen, noe som også bidrar til svekket appetitt. Avmagring er vanlig. Katten kan også utvikle anemi (blodfattighet) som følge av langvarig nyresvikt.

Diagnose og behandling

Hos veterinæren tar man blodprøver for å konstatere nyreskade og for å måle hvor alvorlig skaden er. Man måler da hvor godt nyrene filtrerer avfallsstoff ut av blodet, ettersom innholdet av disse stiger ved en nyreskade. Urinprøve tas oftest for å kontrollere om det foreligger noen infeksjon samt om man finner proteiner i urinen, noe som indikerer «lekkasje» fra nyrene. Også urinens tetthet måles for å undersøke hvor godt nyrene konsentrerer urinen. Ultralyd av nyrene kan også gi mye informasjon. Hos kronisk sviktende nyrer ser man ofte en innskrumpet, trangere og mindre nyre med en uregelmessig form.

Intravenøs væskebehandling kan bli nødvendig i de tilfeller katten er uttørket på grunn av at nyrene ikke har konsentrert urinen godt nok. Blodtrykket bør måles fordi et for høyt trykk i nyrene kan føre til store skader. Ofte blir katten behandlet med blodtrykksenkende medisiner for å få trykket i nyrene til å synke.

En nyrediett er oftest å anbefale da denne kosten er optimalt sammensatt for å skåne nyrene. Den inneholder en lavere andel (men godt balanserte) proteiner og lavere mengde fosfor.

I de tilfeller hvor fosfatinnholdet i blodet har steget som følge av nyresvikt, kan behandling med fosfatbindere i kosten være nyttig.

En kronisk nyreskade kan ikke helbredes, men med medisinering og riktig kosthold kan man få nyrene til å fungere bedre og utsette sykdomsforløpet.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.