AniCura Skien og Rising Dyreklinikk

AniCura Skien og Rising Dyreklinikk er Telemarks største klinikk og er sertifisert fra Den Norske Veterinærforening.

Ved AniCura Skien og Rising tar vi imot henvisninger på en rekke fagfelt. Vi har en utdannet smådyrspesialist i hundens og kattens sykdommer som har spesiell interesse for indremedisinske utredninger, bløtvevskirurgi, anestesi og smertelindring. Vi har veterinær med kompetanse på generelle hjerteutredninger med ultralyd, og gjør gastroskopi, bronkoskopi og cystoskopi. 

Vi har også to dyrepleiere med etterutdannelse i feltet anestesi, smertelindring og akuttmedisin.

Send epost til rising@anicura.no eller om du har spørsmål så ring oss på tlf 35506440

Vår kompetanse

-Indremedisin 
-Bløtvevskirurgi
-Anestesi/smertelindring
-Akuttmedisin
-Hjerteutredninger med ultralyd
-Mage/tarm lidelser med endoskopi
-Bronkosopi og cystoskopi
-Oftalmologi
-Tannbehandlinger spesielt mht til pasienter som trenger ekstra hensyn ved anestesi og overvåkning feks hjertepasienter
-Halthetsutredninger

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.