Hunden – Menneskets beste venn også i steinalderen.

Nye funn og analyser tyder på at hunden har vært kjæledyr helt fra steinalderen av. Ikke bare som arbeids- og nyttedyr som man før har trodd.

Analyser av levningene etter en 7 måneder gammel valp har gitt resultater som tilsier at hunden ble stelt og pleid i flere sykdomsperioder. Hunden er funnet i de vestlige deler av Tyskland og datert omkring 14200 år tilbake. Analyser av tannskader på hunden tilsier at hunden har vært svært syk i flere omganger i sitt liv. Trolig er skadene forårsaket av et virus som ligner på det vi i dag kjenner som valpesyke.

Slike virus har en høy dødelighet, og det er svært usannsynlig at valpen ville overleve uten intensiv pleie. Å ta vare på en så syk hund over lengre tid er krevende og det er lite trolig at menneskene gjorde dette for å senere kunne dra nytte av hunden, da den var mest sannsynlig svak og utrent. Det må derfor dreie seg om det emosjonelle båndet mellom hund og eier, mener et europeisk forskerteam som har utført analysene.

Dette er det tidligste beviset på at det var følelsesbånd mellom hund og menneske, og at ikke bare hunden var til nytte. Det vil si det første eksempelet som hund som kjæledyr.

I Skandinavia har vi også funn som tyder på tette bånd mellom hund og menneske i steinalderen. Det er gjort funn av hundegraver som bærer spor av ritualer og gravgaver, likt de man finner i menneskegraver. Ved Skateholm i Skåne har man funnet 11 slike hundegraver.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.