Skal du reise utenlands med hund eller katt?

I land utenfor Norge finnes det mange sykdommer vi ikke kan beskytte våre kjæledyr mot. Om en hund eller katt blir smittet utenlands, er det risiko for at behandlingen blir vanskelig, og at den til og med kan smitte dyreeieren.

Det finnes infeksjonssykdommer som ikke gir symptomer før lang tid etter at smitten er kommet inn i kroppen. Derfor finnes det regler for katter og hunder som skal passere landegrensene. Reglene er til for at kjæledyret ikke skal bli smittet eller smitte andre, samt for å motarbeide ulovlig handel med levende dyr.

Utover de lovpålagte vaksinene og behandlingene, anbefaler vi også at man beskytter mot noen flere sykdommer, alt ettersom hvilket land man skal reise til. Hunder og katter som oppholder seg utendørs i utlandet, er utsatt for å bli bitt av flått. Disse kan ha med seg sykdommer som borrelia, babesia og erlichia, samt TBE (tick born encephalitis). Reiser man helt sør i Europa, er leishmaniose er en sykdom man bør forebygge mot. Denne smitter via bitt fra sandfluer, og det finnes ingen kur. Alle disse sykdommene er potensielt livstruende, men relativt lette å forebygge mot. Rabies, hjerteorm og revens dvergbendelorm (echinococcus multilocularis) andre sykdommer som vi også må beskytte dyrene våre mot. 

Du kan lese om regelverket i Norge på Mattilsynets hjemmesider,

Før utreisen

Det skjer stadig forandringer i regelverket rundt innførsel av dyr, og det er til enhver tid dyreeiers ansvar å ha dokumenter og vaksiner i orden. Dyreeier har også ansvar for å passe på at hunden oppfyller alle krav til innreise i de land man passerer på veg til sitt bestemmelsessted. Land utenfor EU har generelt strengere innførselskrav enn land i EU. Om hunden eller katten ikke oppfyller kravene ved grensepassering, kan den settes i karantene på eiers bekostning.

Kontroller om det finnes ekstra forbud

Det kan finnes egne nasjonale forbud i enkelte land, som for eksempel forbud mot enkelte hunderaser. Ved reise gjennom flere land, må kravene i alle land man passerer være oppfylt. Kontakt landets ambassade eller konsulat for å få kontaktinformasjon til landets veterinærmyndigheter, om ikke ambassaden selv kan hjelpe med nøyaktige regler.

ID-merking

Hunder og katter som reiser innenfor EU skal være ID-merket med mikrochip av ISO-standard. Har dyret en lesbar tatovering som er satt før 3. juli 2011, samt har pass der datoen for tatoveringen fremgår, må det ikke ta ny chip-merking.

Vaksinasjon mot rabies

Hunder og katter skal være vaksinerte mot rabies når de reiser utenlands (bortsett fra til Sverige). Vaksinen skal settes minimum 21 dager før reise, og må være gyldig i passet. Hvor lenge den er gyldig, avhenger av hvilken vaksine man har brukt.

Pass for selskapsdyr

Alle dyr som skal reise utenlands skal ha eget pass. I passet føres blant annet chipnummer og rabiesvaksiner inn, samt behandlinger mot revens lille bendelorm. Det er ikke lovlig å føre inn ekstraopplysninger i passet om man ikke er veterinær. 

Forebyggende medisin

En hund eller som skal reise utenlands bør være vaksinert etter det gjeldende anbefalte vaksineregimet. I Norge i dag omfatter dette vaksiner mot parvovirus, smittsom leverbetennelse-virus, virus som gir kennelhoste og valpesykevirus for hund, og regimet for katt gir vaksiner som gir motstandsdyktighet mot kattepest og katteinfluensa.

Beskyttelse mot lopper, flått og sandfluer ved hjelp av påflekkingsvæske, halsbånd eller lignende preparater anbefales, samt forebygging av hjerteorm-infeksjon for hund. Spør din veterinær om resept og nøyaktige råd for ditt reisemål.

Før hjemreise

Det er ekstra strenge krav for innførsel av hund og katt til Norge siden vi er rabiesfrie og enda ikke har registrerte tilfeller av smitte med revens lille bendelorm. Om kjæledyret ditt ikke oppfyller kravene til innførsel, kan det bli satt i karantene for din regning. Når dere passerer tollen ved grensekontrollen skal det legges frem pass med dokumentasjon på at hunden eller katten har gyldig rabiesvaksine og er behandlet mot revens lille bendelorm. Denne behandlingen skal ha skjedd hos veterinær tidligst fem døgn og senest et døgn før ankomst til Norge.

I tollen

Når du ankommer Norge med dyr fra utlandet, skal du henvende deg på rød sone. Unntak fra den regelen er om du kommer via Sverige med en hund som allerede har lovlig opphold i Sverige. Da kan man passere på grønn sone. Se Tollverkets regelverk her. 

Har du med deg mer enn fem dyr, gjelder egne regler. Se mer om dette på Mattilsynets hjemmesider. 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.