Betaling og direkte oppgjør

Betaling skjer i direkte forbindelse med hvert besøk. Om ditt dyr er forsikret og du ønsker direkte oppgjør med forsikringsselskapet, kan mange av våre dyreklinikker og dyresykehus hjelpe til med dette innenfor forsikringsselskapets kontortider. Normalt må du betale en avgift i forbindelse med direkteoppgjør med forsikringsselskapet. 
Om besøket ikke kan gjøres opp med direkteoppgjør, kan du som eier eller forsikringstaker sende inn kvittering på betalt beløp samt utskrift av journal for skaderegulering i etterkant. Ulike forsikringsselskap har ulik behandlingstid.

For spørsmål rundt direktereoppgjør, kontakt ditt forsikringsselskap.

Priser

AniCura praktiserer lokal prissetting. Dette betyr at hvert dyresykehus og dyreklinikk selvstendig bestemmer egne priser innen visse rammer. Pris vil være avhengig avtype behandling, tid på døgnet, spesialistkompetanse, tilgang til spesielt medisinteknisk utstyr, bemanning og beredskap.

Pris på behandling kan man få på forespørsel. Om ditt dyr er innlagt på dyresykehuset, kan en daglig uppdatering av kostnaden angis om ønskelig. Vi har prislister på enkle tjenester liggende på hver enkelt klinikks hjemmeside, men for eksempel for mer komplekse utredinger, operasjoner og tannbehandlinger, vil det være vanskelig å angi en nøyaktig pris før man har undersøkt dyret. Vi gir selvsagt god informasjon og prisoverslag på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

Forsikring

En ulykke kan skje og kan få uventede konsekvenser, også med tanke på uforutsette utgifter. Da kan det være trygt å ha en forsikring. Ulike forsikringer har imidlertid ulike vilkår og erstatningsbeløp.
Dyreeier kontakter selv forsikringsselskapet for å undersøke om behandlingen omfattes av forsikringen eller om dyrets forsikringsavtale har noen reservasjoner fra tidligere, noe som kan bety at visse behandlinger ikke dekkes. Dekningsgraden kan også synke med alderen.

Forsikringsbevis

Det kan være greit å ta med ditt dyrs forsikringsbevis ved veterinærbesøket. På forsikringsbeviset står dyrets forsikringsnummer samt vilkår for egenandel.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.