Kvalitet og antibiotika

Å forbedre helsen til både mennesker og dyr

Våre viktigste bidrag til samfunnet er å opprettholde god pasientsikkerhet og høy medisinsk kvalitet. På denne måten hjelper vi til med å bedre helsen globalt, først og fremst blant husdyr, men som en konsekvens av dette, også for mennesker. 

Med vårt eget kvalitetsforbedringsprogram QualiCura, forbedrer vi stadig kvaliteten på behandling og pleie på våre klinikker. Gjennom QualiCura gir vi struktur og støtte til klinikkene, og passer på at gode ideer og viktig lærdom spres til alle klinikkene våre. 

Et viktig område innen pasientsikkerheten er antibiotikabruk. Antibiotikaresistente bakterier er en av de største truslene mot menneskers og dyrs helse på verdensbasis, og overforbruket av antibiotika gir en økt spredning av resistente bakterier. Det er derfor en global utfordring å minske bruken av antibiotika. Gjennom målbevisst og grundig arbeid har vi to år på rad klart å minske vår egen bruk av antibiotika, på noen klinikker med så mye som 40%. Med din hjelp som dyreeier, og gjennom forebyggende tiltak og pleie, forbedret hygiene og sårstell, kommer vi til å kunne nå vårt langsiktige mål om å halvere vårt forbruk av antibiotika innen slutten av 2030. 

AniCuras egne kvalitetsutviklingsprogram er veterinærverdens mest omfattende. Les rapporten her. 

Kompetanseutvikling og utdanning prioriteres høyt hos AniCura. 

En AniCura-medarbeider skal ha:

  • Årlige samtaler med sin leder om sin yrkesmessige utvikling
  • En tydelig, individuell utviklingsplan

Felles mål: å redusere bruken av antibiotika

Antibiotikaresistens er en global trussel. Vi ønsker ikke å skremme deg, men har et ansvar for å fortelle om hvorfor det er så viktig at vi gjør hva vi kan for å redusere bruken av antibiotika. Og vi må gjøre det sammen.

Da antibiotika kom i 1928 førte den til et gjennombrudd i behandlingen av bakterielle infeksjoner, som i verste fall kan medføre tap av dyr- og menneskeliv. Nesten hundre år senere har flere lumske bakterier utviklet resistens mot antibiotika. Det er en alvorlig trussel som vi i AniCura kjemper mot daglig.

Hva betyr det å kjempe mot at bakterier utvikler resistens mot antibiotika? Først og fremst må vi redusere bruken. I klinikkene våre gjør vi alltid grundige vurderinger før vi foreskriver antibiotika. Vi tester for bakterielle infeksjoner, og bruker hverandres kompetanse for å gi helt korrekt behandling.

Resistens betyr rett og slett at bakterier er motstandsdyktige, for eksempel mot enkelte typer antibiotika. Dette er spesielt alvorlig for de som har et svekket immunforsvar. I verste fall kan en bakterie bli multiresistent, altså resistent mot så mange typer antibiotika at den ikke lenger lar seg behandle.

Mange av pasientene våre har åpne sår som raskt kan tiltrekke seg uønsket bakterieflora. I kampen mot disse er det én viktig ting som gjelder: God hygiene. Både i klinikken, med også ved sårstell hjemme. AniCura har for tredje året på rad redusert bruken av antibiotika, og målet vårt er at så lite som fem prosent av pasientene våre kureres ved hjelp av denne typen medisin i 2030. For å nå målet må vi være flinke til å informere dere om medikamentbruk og sårstell, og dere må være verdensmestere i å følge opp hjemme.

Bakterier som er resistente mot antibiotika er ikke noe nytt. De har alltid vært der. Noen er resistente fra naturens side, andre blir resistente på grunn av måten vi bruker antibiotika på. Og når bruken av antibiotika øker, blir det også tilsvarende større mengde resistente bakterier. Det er denne mengden som utgjør en global trussel.

I Norge har vi historisk vært mer restriktive med antibiotikabruk enn mange andre, som til og med har benyttet det i fødevareindustrien for å øke størrelsen på for eksempel kylling. Resistente bakterier spres mellom ulike land i takt med at vi reiser mer. Har du ligget på sykehus utenfor Skandinavia, og trenger videre behandling ved et norsk sykehus når du kommer hjem, blir du alltid lagt i isolat i en periode. Nettopp for å hindre spredning av resistente bakterier.

Som ansvarlige veterinærer og dyrepleiere oppdaterer vi oss hele tiden på hva som kan begrense antibiotikaresistens, og vi deler informasjonen. Da er pasientene våre og dere pårørende trygge på at vi står i kampen sammen.