Kvalitet og antibiotika

Å forbedre helsen til både mennesker og dyr

Våre viktigste bidrag til samfunnet er å opprettholde god pasientsikkerhet og høy medisinsk kvalitet. På denne måten hjelper vi til med å bedre helsen globalt, først og fremst blant husdyr, men som en konsekvens av dette, også for mennesker. 

Med vårt eget kvalitetsforbedringsprogram QualiCura, forbedrer vi stadig kvaliteten på behandling og pleie på våre klinikker. Gjennom QualiCura gir vi struktur og støtte til klinikkene, og passer på at gode ideer og viktig lærdom spres til alle klinikkene våre. 

Et viktig område innen pasientsikkerheten er antibiotikabruk. Antibiotikaresistente bakterier er en av de største truslene mot menneskers og dyrs helse på verdensbasis, og overforbruket av antibiotika gir en økt spredning av resistente bakterier. Det er derfor en global utfordring å minske bruken av antibiotika. Gjennom målbevisst og grundig arbeid har vi to år på rad klart å minske vår egen bruk av antibiotika, på noen klinikker med så mye som 40%. Med din hjelp som dyreeier, og gjennom forebyggende tiltak og pleie, forbedret hygiene og sårstell, kommer vi til å kunne nå vårt langsiktige mål om å halvere vårt forbruk av antibiotika innen slutten av 2030. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.