Miljøet

Veteirnærmedisinen kan alltid bli grønnere

AniCura har høye ambisjoner. 

Vi streber etter en veterinærmedisin som tar ansvar for miljøet, samtidig som den aldri går på kompromiss med pasientsikkerheten. Vi ønsker å gå foran som et forbilde i bransjen når det gjelder å ta ansvar for miljøet, og har identifisert noen områder der vi kan gjøre en stor forskjell. Et av dem er å bli bedre på å sortere og gjenvinne avfall. Et annet å analysere hvordan vi bestiller varer og utstyr for å senke antallet transporter til hver klinikk. Vi velger også grønn energi i den grad det er mulig, og vi krever at alle våre leverandører følger våre retningslinjer for etisk handel. Disse retningslinjene omhandler både miljømessige hensyn, menneskerettigheter og dyrevelferd. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.