Veteirnærmedisinen kan alltid bli grønnere

AniCura har høye ambisjoner. 

Vi streber etter en veterinærmedisin som tar ansvar for miljøet, samtidig som den aldri går på kompromiss med pasientsikkerheten. Vi ønsker å gå foran som et forbilde i bransjen når det gjelder å ta ansvar for miljøet, og har identifisert noen områder der vi kan gjøre en stor forskjell. Et av dem er å bli bedre på å sortere og gjenvinne avfall. Et annet å analysere hvordan vi bestiller varer og utstyr for å senke antallet transporter til hver klinikk. Vi velger også grønn energi i den grad det er mulig, og vi krever at alle våre leverandører følger våre retningslinjer for etisk handel. Disse retningslinjene omhandler både miljømessige hensyn, menneskerettigheter og dyrevelferd. 

Å bare bruke vann og mikrofiberkluter er faktisk mer effektivt enn å bruke kjemikalier. Både for miljøet og for å opprettholde en god hygiene!

Vår klinikk i Reutlingen, Tyskland, har solcellepanel som genererer 100kW/time. Det betyr at klinikken er selvforsynt med eletrisitet av den miljøvennlige sorten.

  • Vi jobber for å innføre rengjøring uten vaskemidler eller kjemikalier ved alle våre klinikker i Europa. 
  • I løpet av 2019 går alle klinikkene i Skandinavia over til 100% fornybar energi.