Kastrering av hund

I følge Lov om dyrevelferd får man kun kastrere hunder dersom det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Slike årsaker kan være kreft i testikler eller livmor/eggstokker, livmorbetennelse, prostatabesvær eller andre hensyn til dyrevelferd, der det er anbefalt å fjerne påvirkningen fra kjønnshormon ved kastrering.

Ved kastrering av hannhunder tas testiklene bort, og ved tradisjonell kastrering av tisper fjernes livmor, eggstokker og eggledere. Iblant gjøres inngrepet på tisper også gjennom kikkhullskirurgi, og da er det bare eggstokkene som fjernes.

Med den tradisjonelle metoden for kastrering (ovariehysterektomi, OHE) fjernes foruten eggstokkene også livmor og eggledere, noe som innebærer at risikoen for å bli berørt av sykdommer som livmorbetennelse (pyometra) forsvinner. Også sykdommer som diabetes og epilepsi kan forbedres om tisper kastreres. Tisper som blir veldig trøtte eller nedstemte i forbindelse med løpetiden eller som har problemer med innbilte svangerskap, vil også få det bedre av å kastreres.

Ulike varianter av kastrering

I AniCura utføres både såkalt ovariehysterektomi (OHE), der både eggstokker, eggledere og livmor tas ut, og ovariektomi der kun eggstokkene fjernes. Ovariektomi skjer gjennom kikkhullskirurgi (laparoskopisk ovariektomi). Sterilisering innebærer at forbindelsen mellom eggstokker og livmor (eggledere) tas bort eller stenges, slik at dyret ikke blir drektig. Man kan også kastrere kjemisk, les mer om det her. 

Egnet tidspunkt for kastrering

En planlagt kastrering av en frisk tispe bør skje i hvileperioden mellom to løpetider slik at risikoen for komplikasjoner skal bli så små som mulig. Det er mindre heldig å planlegge en kastrering under løpetiden eller i løpet av et innbilt svangerskap, men det kan være nødvendig ved sykdomstilfeller som f.eks. livmorbetennelse. Det er nemlig ofte i denne perioden livmorbetennelser dukker opp.

Operasjonen 

Ved kastrering av en frisk hund leveres hunden vanligvis på klinikken om morgenen og kan komme hjem igjen samme kveld. Akkurat som ved alle operasjoner er hygiene viktig, og hunden bør være forberedt før operasjonen. Inngrepet utføres under full narkose og pasienten får smertelindring, både i forbindelse med inngrepet og noen dager etterpå.

Når tispen er bedøvet, barberes, vaskes og desinfiseres magens underside og området kles med en steril operasjonsduk. Ved ovariehysterektomi lages et snitt i bukveggen, og livmor, eggledere og eggstokker fjernes. Ved ovariektomi føres et smalt metallrør med lyskilde og et lite videokamera inn via små hull i bukveggen og veterinæren kan følge arbeidet på en skjerm. Eggstokkene tas bort, men livmoren blir igjen. Ettersom hormonproduksjonen forsvinner når eggstokkene fjernes, blir risikoen for livmorbetennelse vanligvis liten, men om livmoren ser unormal ut ved kikkhullsoperasjon gjøres et buksnitt slik at den også fjernes. Fordelen med kikkhullsoperajon er at det er et mindre inngrep og rekonvalesensen blir dermed kortere.

Etterbehandling

Operasjonssåret bør ikke utsettes for unødvendig belastning. I de første dagene etter bør lengre turer, lek med andre hunder og hopping unngås. Det anbefales at hunden går i bånd til stingene er tatt eller til etterkontrollen.

For å unngå at hunden biter eller slikker på stingene er krage ofte nødvendig. De fleste hunder venner seg fort til å ha på krage og kan både spise og drikke med den på. I en del tilfeller kan hunden i stedet for bruke en body som beskytter operasjonssåret, forutsatt at hun lar bodyen og stingene være i fred.

Stingene tas etter ca. 10-12 dager. Noen ganger blir huden ytterst i operasjonssåret limt, eller selvoppløsende tråd brukes, og da behøver ikke stingene tas. Operasjonssåret må kontrolleres daglig. Det er normalt at området nærmest såret blir litt hovent og at det kommer en liten mengde klar væske eller noen dråper blod. Om hevelsen er kraftig eller hard, området er varmt og rødt, lukter dårlig eller om det renner mye sårvæske kan det tyde på en infeksjon og da må veterinær kontaktes. Det samme gjelder dersom det renner blod fra såret.

Bivirkninger ved kastrering

Vektøkning: Hunder som kastreres blir fortere overvektige, som en konsekvens av at kjønnshormonene, som deltar i reguleringen av både sultfølelse og forbrenning, ikke lenger frigjøres. Overvektige hunder løper større risiko for å utvikle sykdommer som diabetes, hjerte- og sirkulasjonslidelser og leddsykdommer. De kan få dårligere kondisjon og varmeintoleranse og kortere livslengde. Derfor er det viktig at man før eller i samband med kastrering kontrollerer hundens energiinntak og ved behov minsker porsjonsstørrelsen noe og/eller bytter til lavenergifôr. Mosjon er også en god forebyggelse av overvekt, både for kastrerte og ikke-kastrerte hunder.

Pelsendringer: Endret pelskvalitet kan også ses etter kastrering. Hos mellom- og langhårede raser kan dette bli mer merkbart, da de kan få en økt tilvekst av underpelsen.

Inkontinens: Inkontinens kan komme fra ca. 10 måneder til flere år etter kastrering. Inkontinens kan ofte behandles vellykket med medisiner, men behandlingene kan bli langvarige, iblant livet ut. Før diagnosen inkontinens stilles, bør andre årsaker til urinlekkasje, som eksempelvis urinveisinfeksjon, utelukkes.

 

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.