Innleggelse hund

Hvis et dyr trenger behandling som det er vanskelig å gi hjemme, tilbyr flere av våre dyresykehus og -klinikker muligheten til å legge dyret inn for behandling for en dag eller for en lengre periode.

Behovet for innleggelse kan for eksempel melde seg for indremedisinske pasienter som trenger lengre tids væskebehandling, medisinering og observasjon, eller etter en større operasjon. Mens hunden er innlagt, blir det utført både nødvendige undersøkelser og videre behandling. Hvis det skulle oppstå behov for større tiltak enn det som er planlagt fra begynnelsen, kontakter vi deg for å diskutere. Det samme gjør vi selvfølgelig om tilstanden til hunden din endres mens vi har den innlagt.

Om hunden din er inne til operasjon, tar vi alltid kontakt etter utført operasjon.

Hunden kan være innlagt i én enkelt dag, eller ha behov for lengre innleggelse. Ved overnatting bor dyret ditt i et eget stort bur med tepper og tilgang til vann. Vi lufter hundene ca. fem ganger per dag om tilstanden deres tillater det. Svært syke hunder som ikke kan bevege seg selv, ligger med urinkateter. Hvert dyr får individuelt tilpasset fôr to ganger om dagen om sykdommen tillater det. 

Infeksjonsavdeling

Infeksjonsavdelingen er for de av våre pasienter som behandles for mistenkte smittsomme sykdommer som f.eks. diare, oppkast, lungebetennelse eller parasitter av ymse slag.

Videre behandling

På hverdager får du regelmessig rapport om ditt dyrs helsetilstand. Ansvarlig veterinær eller avdelingsdyrepleier ringer deg også for å diskutere den videre behandlingsplanen. Om dyrets tilstand forverres, eller om vi behøver å sette inn større tiltak som ikke er planlagt, kontakter vi deg alltid før behandlingen igangsettes.

Besøk

De aller fleste pasienter finner seg godt til rette på dyresykehuset. Men det kan forekomme tilfeller der hunden har behov for å treffe familien sin eller omvendt. Snakk med din veterinær om dette, og lag en avtale sammen. Det er ikke alltid det er det beste for dyret å få besøk - det kan virke stressende, og det kan iblant også være svært opprørende for eier å se sitt dyr sykt. 

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.