Rehabilitering hund

Direkte oversatt betyr rehabilitering ”å gå tilbake til tidligere funksjon”. Det innebærer at hunden trenes for igjen å kunne tilpasse seg et normalt liv.

Stadig mer kompliserte kirurgiske inngrep utføres på hunder og katter. Det innebærer at etterspørselen og behovet for rehabilitering og etterbehandling øker. Mange dyresykehus og –klinikker legger i dag stor vekt på rehabilitering og behandling etter operasjonen.

Rehabilitering kan innebære alt fra informasjon om ulike treningsmetoder til mer fysisk behandling og øvelser med dyret. Oftest lages det en individuell rehabiliteringsplan. Ved rehabiliteringsbesøket går man grundig gjennom hundens fremskritt og en plan for videre trening tilbys.

For et treningsopplegg kan ett enkelt besøk være nok, men oftest strekker behandlingstiden seg over flere måneder med kontinuerlig oppfølging til hunden har oppnådd så god funksjon som mulig ut i fra sine forutsetninger. Rehabiliteringspersonalet, som har lang erfaring med denne type pasienter, fanger opp eventuelle problemer og svarer på spørsmål som dukker opp undervegs.

Rehabilitering har også en viktig funksjon for hunder med skader som man ikke kan rette opp med kirurgi, men der tilstrekkelig rehabiliteringstrening kan gi funksjonen tilbake.

Eksempler på ulike rehabiliteringsformer er massasje, stretching, svømming, vanntredemølle og vibrasjonsplate.

Ta kontakt med nærmeste AniCura rehabiliteringsavdeling for mer informasjon.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.