Allergitest og desensitivisering hos katt

Ved mistanke om allergi eller som en del av utredningen av kroniske hudproblemer, blir det i mange tilfeller tatt en blodprøve for å se etter allergier hos katten. Blodprøvesvaret kan brukes til å lage en behandling mot eventuell allergi.

Som et ledd i en utredning av kløe og hudproblemer, tas det ofte allergitester ved hjelp av en blodprøve. På laboratoriet kan man ut fra prøven analysere kattens antistoffer mot ulike allergener, og dermed finne ut om det ligger allergi til grunn for kløen eller hudproblemet.

Om allergitesten gir utslag, kan dette svaret brukes for å lage en såkalt desensitiviseringsbehandling. Ved desensitivisering sprøytes det inn en liten mengde av de stoffene (allergenene) som katten har vist en tydelig allergisk reaksjon mot. Injeksjonene gjentas etter et bestemt tidsskjema og gis i økende dose og økende intervall. Målet er at kattens immunforsvar skal bli "herdet" mot allergenene, slik at den allergiske reaksjonen avtar. Ca. 80% av de behandlede kattene opplever å bli helt eller delvis hjulpet med sin allergi.

Her kan du lese mer om allergi og kløe hos hund og katt

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.