Avføringsprøve fra katt

For katter med tilbakevendende mage-tarmproblemer, kan det være av interesse for veterinæren å analysere en avføringsprøve. Kattens lungeorm diagnostiseres også gjennom å se etter parasittens egg i en avføringsprøve.

Avhengig av symptomer kan ulike analyser brukes for å se etter forekomst av blod, mage-tarmparasitter, virus eller bakterier. Prøvesvaret kan, sammen med andre undersøkelser og dyrets symptomer, hjelpe veterinæren til å stille riktig diagnose.

Prøven

Avføringsprøven kan leveres i en pose eller en boks samtidig med veterinærbesøket. Undersøkelsen blir sikrere om det tas avføringsprøver over flere dager. Leverer man en enkeltprøve, bør den ikke være eldre enn 24 timer.

Prøvesvar

I prøven kan man for eksempel se etter spor av blod, parasittegg, spesielle sykdomsfremkallende bakterier, virus eller andre mikroorganismer. Avhengig av hvilken analyse som trengs, kan det ta opptil én uke før analysen er klar. Prøvesvaret kan gi en forklaring på symptomene, men iblant er det behov for ytterligere prøver og undersøkelser.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.