Avliving av katt

Det er et viktig ansvar å ta beslutningen om avliving når tiden er inne. Ikke nøl med å kontakte veterinær om du ønsker en konsultasjon om ditt dyrs helsetilstand og prognose, eller bare for å ha noen å rådføre deg med.

Å hjelpe et dyr med å sovne inn er en av veterinærens viktigste oppgaver, og vi tar alltid hensyn til dyreeierens ønsker og dyrets behov for at stunden skal bli så fin og stressfri som mulig.

Før besøket

Før du tar en beslutning om avliving, kan de dyreeiere som ønsker det få et besøk for rådgivning og undersøkelse av katten. Vanligvis bestiller man en veterinærtid for avliving, men iblant kan et sykdomsforløp gå så fort at en akutt-tid blir det eneste alternativet.

Man kan på forhånd bestemme om man vil ha vanlig kremering eller individuell, der man får en urne i retur som man kan beholde eller begrave selv. Kremering skjer på et smådyrkrematorium, og ved vanlig kremering kremeres flere dyr samtidig. Ved separat eller individuell kremering håndteres dyret individuelt under hele prosessen. Asken leveres i en urne som kan hentes hos veterinæren innen noen uker. Det er helt risikofritt å begrave eller spre asken etter den kremerte katten.

Den som vil begrave katten sitt uten foregående kremering, bør kontrollere med kommunen der de bor om det er tillatt å begrave katt eller hund på tomten, og hvilke regler som gjelder. Generelt gjelder det at kroppen skal graves så dypt ned at ikke åtseletere kan komme til den, og den skal ikke graves ned i nærheten av drikkevannskilder eller jord som brukes til matproduksjon. Det finnes noen steder dyrekirkegårder som tar imot kremerte husdyr. Ved begravelse hjemme kan spesielle minnesteiner bestilles fra ulike firma.

Av og til behøver forsikringsselskapet en dødsattest. Det må du finne ut av selv og senere gi oss beskjed om hva du trenger av dokumentasjon.

Betaling og type kremering avtales og gjøres klart i begynnelsen av prosessen, slik at dyreeieren ikke trenger å bekymre seg om dette i etterkant.

Hvem kan være med?

Mange velger å være med under avlivingen, men for noen kan dette være vanskelig. Alle beslutninger respekteres. Om dyreeieren ikke ønsker å være til stede, kan man om ønskelig få se katten etter avlivingen.

Barn kan også være med under avlivingen, om det også er noen der som kan ivareta barnet og dets sorg. Barn reagerer vanligvis rasjonelt, og kan oftere håndtere prosessen både bedre og lettere enn de voksne gjør. Det kan derimot være vanskelig for barn å se foreldrene sine være lei seg. Å vise og dele sorgen sin kan være en måte å komme hverandre nærmere, og er et godt grunnlag for å bearbeide sorgen. Barn trenger vanligvis også å få snakke om det som har inntruffet på en saklig måte for å kunne bearbeide sorgen. Men det viktigste er nok at barnet er forberedt på hva som kommer til å skje.

Hvordan foregår en avliving?

Fremgangsmåten kan være litt forskjellig for hunder, katter og andre dyr.

Katten får et beroligende middel først. Når katten så sover, gis en høy dose av et narkosemiddel som kun brukes til avliving. Denne gis enten via en kanyle inn i en blodåre eller rett i hjertet ved hjelp av en sprøyte. Kattens hjerte stopper fort, og det hele er helt smertefritt. Veterinæren kontrollerer at all hjertevirksomhet og pust har opphørt. Hele prosedyren er smertefri for katten, men muskelrykninger og refleksmessige åndedrett kan forekomme, og kommer ikke på grunn av at katten føler noe ubehag.

Man kan naturligvis være sammen med katten sitt en stund etter avlivingen.

Hva skjer etter avlivingen?

Etter avlivingen oppbevares kroppen i kjøle- eller fryserom, akkurat som man håndterer menneskekropper, før den blir kjørt til krematoriet.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.