Beroligende middel for katt

Beroligende midler eller sedativer er ikke det samme som narkose. Under sedering reagerer katten mindre på ytre stimuli og på håndtering som den ellers ville blitt stresset av.

Ved mindre operative inngrep brukes sedering, det vil si et beroligende middel. Noen ganger gis det i kombinasjon med lokalbedøvelse og/eller allmenn smertelindring. Sedering brukes også ved undersøkelser, som røntgenundersøkelser som krever at katten ligger helt stille, eller for eksempel ved sårstell. Ved sedering injiseres et beroligende middel i muskelen, og katten sovner vanligvis innen ca. 20 minutter. Et preparat som motvirker sedasjonen gis når undersøkelsen er ferdig og katten våkner normalt opp etter 10-20 minutter.

Som ved narkose er det en viss risiko også ved sedering, først og fremst i form av påvirkning av pusten og blodtrykket. Mange dyr blir dårlige og kaster opp av de beroligende midlene og det anbefales derfor at dyret fastes før en planlagt sedering.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.