Kastrering

I følge Lov om dyrevelferd får man kun kastrere hunder dersom det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Når det gjelder katter er det lov å kastrere dem, og det anses for god dyrevelferd å få dette gjort tidlig i en katts liv.

Medisinske årsaker til kastrering av hund kan være kreft i testikler eller livmor/eggstokker, livmorbetennelse, prostatabesvær eller andre hensyn til dyrevelferd, der det er anbefalt å fjerne påvirkningen fra kjønnshormon ved kastrering. For katter regner man at kastrering fjerner mange av ulempene som kjønnsdriften fører med seg, som vandring, slosskamper mellom hannkatter og urinmarkering. man fjerner også faren for å få livmorbetennelse. Snakk med din veterinær om et eventuelt inngrep. 

Ved kastrering av hannhunder og -katter tas testiklene bort, og ved tradisjonell kastrering av tisper og hunnkatter fjernes livmor, eggstokker og eggledere. Iblant gjøres inngrepet på tisper også gjennom kikkhullskirurgi, og da er det bare eggstokkene som fjernes.

Med den tradisjonelle metoden for kastrering (ovariehysterektomi, OHE) fjernes foruten eggstokkene også livmor og eggledere, noe som innebærer at risikoen for å bli berørt av sykdommer som livmorbetennelse (pyometra) forsvinner. Også sykdommer som diabetes og epilepsi kan forbedres om tisper kastreres. Tisper som blir veldig trøtte eller nedstemte i forbindelse med løpetiden eller som har problemer med innbilte svangerskap, vil også få det bedre av å kastreres.

Ulike varianter av kastrering

I AniCura utføres både såkalt ovariehysterektomi (OHE), der både eggstokker, eggledere og livmor tas ut, og ovariektomi der kun eggstokkene fjernes. Ovariektomi skjer gjennom kikkhullskirurgi (laparoskopisk ovariektomi). Sterilisering innebærer at forbindelsen mellom eggstokker og livmor (eggledere) tas bort eller stenges, slik at dyret ikke blir drektig. Man kan også kastrere kjemisk, les mer om det her. 

Egnet tidspunkt for kastrering

Katter bør være gamle nok til at man er komfortable med å legge dem i narkose uten problemer, og de bør også være av en viss størrelse. Vanligvis skjer dette nå rkatten er rundt fem måneder. Enkelte katter kan kastereres så tidlig som i fire måneders alder. Senere kastrering er selvsagt mulig, men det er en fordel at katten ikke er blitt kjønnsmioden enda. 

En planlagt kastrering av en frisk tispe bør skje i hvileperioden mellom to løpetider slik at risikoen for komplikasjoner skal bli så små som mulig. Det er mindre heldig å planlegge en kastrering under løpetiden eller i løpet av et innbilt svangerskap, men det kan være nødvendig ved sykdomstilfeller som f.eks. livmorbetennelse. Det er nemlig ofte i denne perioden livmorbetennelser dukker opp. Hannhunder kan kastreres når de er kjønnsmodne. 

Operasjonen 

Ved kastrering av en frisk katt eller hund leveres dyret vanligvis på klinikken om morgenen og kan komme hjem igjen samme kveld. Akkurat som ved alle operasjoner er hygiene viktig, og dyret bør være forberedt før operasjonen. Inngrepet utføres under full narkose og pasienten får smertelindring, både i forbindelse med inngrepet og noen dager etterpå.

Når pasienten er bedøvet, barberes, vaskes og desinfiseres magens underside og området kles med en steril operasjonsduk. Ved ovariehysterektomi lages et snitt i bukveggen, og livmor, eggledere og eggstokker fjernes.

Ved ovariektomi føres et smalt metallrør med lyskilde og et lite videokamera inn via små hull i bukveggen og veterinæren kan følge arbeidet på en skjerm. Eggstokkene tas bort, men livmoren blir igjen. Ettersom hormonproduksjonen forsvinner når eggstokkene fjernes, blir risikoen for livmorbetennelse vanligvis liten, men om livmoren ser unormal ut ved kikkhullsoperasjon gjøres et buksnitt slik at den også fjernes. Fordelen med kikkhullsoperajon er at det er et mindre inngrep og rekonvalesensen blir dermed kortere.

Ved fjerning av testikler, gjøres det et innsnitt i huden over testiklene, og testiklene fjernes i sin helhet, mens sædledere og blodårer til området stenges. 

Etterbehandling

Operasjonssåret bør ikke utsettes for unødvendig belastning. I de første dagene etter bør lengre turer, lek med andre hunder og hopping unngås. Det anbefales at hunden går i bånd til stingene er tatt eller til etterkontrollen, og at katter holdes inne i noen dager. En body eller krage kan hjelpe med å hindre at dyret slikker på såret.

Stingene på tisper tas etter ca. 10-12 dager. Noen ganger blir huden ytterst i operasjonssåret limt, eller selvoppløsende tråd brukes, og da behøver ikke stingene tas. På katter er det stort sett ingen uytre sting som skal fjernes, men man bruker tråd som etterhvert løser seg opp av seg selv. Operasjonssåret må kontrolleres daglig. Det er normalt at området nærmest såret blir litt hovent og at det kommer en liten mengde klar væske eller noen dråper blod. Om hevelsen er kraftig eller hard, området er varmt og rødt, lukter dårlig eller om det renner mye sårvæske kan det tyde på en infeksjon og da må veterinær kontaktes. Det samme gjelder dersom det renner blod fra såret.

Bivirkninger ved kastrering

Vektøkning: Hunder og katter som kastreres blir fortere overvektige, som en konsekvens av at kjønnshormonene, som deltar i reguleringen av både sultfølelse og forbrenning, ikke lenger frigjøres. Overvektige dyr løper større risiko for å utvikle sykdommer som diabetes, hjerte- og sirkulasjonslidelser og leddsykdommer. De kan få dårligere kondisjon og varmeintoleranse og kortere livslengde. Derfor er det viktig at man før eller i samband med kastrering kontrollerer dyrets energiinntak og ved behov minsker porsjonsstørrelsen noe og/eller bytter til lavenergifôr. Mosjon er også en god forebyggelse av overvekt, både for kastrerte og ikke-kastrerte dyr. 

Pelsendringer: Endret pelskvalitet kan også ses etter kastrering. Hos mellom- og langhårede hunderaser kan dette bli mer merkbart, da de kan få en økt tilvekst av underpelsen.

Inkontinens: Inkontinens kan forekomme særlig hos tisper som er kastrerte. Problemene kan oppstå fra ca. 10 måneder til flere år etter kastrering. Inkontinens kan ofte behandles vellykket med medisiner, men behandlingene kan bli langvarige, iblant livet ut. Før diagnosen inkontinens stilles, bør andre årsaker til urinlekkasje, som eksempelvis urinveisinfeksjon, utelukkes.

 

 

Redigert av veterinær i AniCura, juli 2023.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.