PDA-kirurgi

PDA, persistent ductus arteriosus, er en medfødt hjertelidelse. Hvis den oppdages i tide, kan den behandles og hunden eller katten vil kunne bli helt frisk.

For å stille diagnosen PDA vil en kardiolog undersøke hunden eller katten og benytte seg av ultralyd for å måle PDA og se på hvilken vei blodet strømmer. Hvis PDA oppdages og korrigeres på et tidlig tidspunkt, er prognosen meget god og hunden eller katten vil kunne leve et normalt og langt liv.

Ved avdekking av PDA anbefales som regel alltid operasjon, men kardiologen vurderer hvert enkelt tilfelle ut fra hvilke funn som gjøres under ultralydundersøkelsen. I de fleste tilfeller er denne type operasjoner vellykket og din hund eller katt vil bli helt frisk.

Operasjon for å lukke PDA kan foregå på flere måter. Her i Norge gjøres de fleste operasjonene ved at man åpner opp brysthulen fra siden og knyter en ligatur rundt PDA som stopper blodet fra å strømme gjennom.

Vi har også mulighet til å utføre operasjonen med «kikkhulls-kirurgi» der en såkalt stent, som vil fungere som en propp, plasseres i PDA via et lite hull i lysken. Dette er en mer kostbar prosedyre, men vil føre til kortere rekonvalesens for pasienten. Denne operasjonen kan kun utføres på større dyr. Du vil bli informert om hvilken prosedyre som er anbefalt for din hund eller katt.

Trykk her for å lese mer om PDA.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.