Persisterende Ductus Arteriosus PDA

PDA er en medfødt hjertelidelse som, hvis den oppdages i tide, kan behandles og hunden eller katten vil kunne bli helt frisk.

For å forstå hva en Persisterende Duktus Arteriosus (PDA) er, må vi se på hvordan den oppstår. I fosterlivet er det direkte kommunikasjon (åpning)  mellom lungepulsåren og hovedpulsåren (aorta) via blodåren Duktus Arteriosus (DA) - dette fordi blodet ikke trenger å gå gjennom lungene for å plukke opp oksygen, dette skjer via navlestrengen. Rett etter fødsel skal denne kommunikasjonen mellom lungesirkulasjonen og den systemiske sirkulasjonen opphøre ved at Duktus Arteriosus trekker seg sammen. Når dette ikke skjer kalles det en Persisterende Duktus Arteriosus. Dersom denne blodåren ikke lukkes vil mye av blodet i aorta kunne strømme tilbake til lungearterien via PDA og føre til at lungene blir overfylt med blod.

For å stille diagnosen vil kardiologen undersøke hunden og benytte seg av ultralyd for å måle PDA og se på hvilken vei blodet strømmer.

Hvis PDA oppdages og korrigeres på et tidlig tidspunkt, er prognosen meget god og hunden eller katten vil kunne leve et normalt og langt liv.

Hvis PDA ikke blir oppdaget på et tidlig tidspunkt, vil hunden eller katten kunne utvikle hjertesvikt med vann i lungene og/eller høyt trykk i lungesirkulasjonen. Dersom trykket i lungesirkulasjonen er høyere enn i den systemiske sirkulasjonen vil blodstrømmen reverseres, og kalles da en «reversert PDA». En reversert PDA kan ikke opereres.

Rask diagnose er derfor avgjørende for behandlingsresultatet. En studie viste at omtrent 65 % av hunder med PDA ikke overlevde uten operasjon innen første år etter at diagnosen hadde blitt stilt.

Ved avdekking av PDA anbefales som regel alltid operasjon, men kardiologen vurderer hvert enkelt tilfelle ut fra hvilke funn som gjøres under ultralydundersøkelsen. I de fleste tilfeller er denne type operasjoner vellykket og din hund eller katt vil bli helt frisk.

Operasjon for å lukke PDA kan foregå på flere måter. Ved åpen thorax kirurgi vil man lukke PDA ved å knyte en ligatur rundt den og dermed stoppe blodet fra å strømme gjennom karet.

Vi har også mulighet ved noen av våre sykehus til å utføre operasjonen med «kikkhulls-kirurgi» der en såkalt stent, som vil fungere som en propp (ACDO), plasseres i PDA via et lite hull i lysken. Postoperativ smerte er da minimal sammenlignet med åpen kirugi, og prosedyren er forbundet med en lavere risiko. Dette er noe mer kostbar prosedyre, men vil føre til vesentlig kortere rekonvalesens for pasienten. Du vil bli informert om hvilken prosedyre som er anbefalt for din hund eller katt.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.