Introduksjon av nye marsvin

Marsvin er veldig sosiale dyr, og bør aldri holdes alene. Uansett hvor mye tid vi som mennesker tilbringer med marsvinet, vil vi aldri kunne utfylle rollen til et annet marsvin. Men hvordan går man frem, hvis man skal bli marsvineier for første gang, eller allerede har ett marsvin som skal ha en ny venn?

Marsvin i naturen

Marsvin i naturen bor i store flokker bestående av en hann og mange hunner. Kopierer man denne modellen, vil man uten tvil få veldig mange unger. Hunner kan bli drektige fra de er 4 uker gamle. Man kan derfor risikere å skaffe seg en drektig hunn, hvis det ikke har vært god nok kontroll hos oppdretter. Vær sikker på at marsvinet er 4 uker, veier minimum 300 g og er kjønnsbestemt før du overtar det.

To hunner sammen – et godt valg

Skal du ha marsvin for første gang, eller har et hunnmarsvin fra før, er det er fin løsning å ha to hunner sammen. Får man to hunner som er vokst opp sammen, blir det sjelden problemer. Hunnmarsvin godtar fort andre hunner, spesielt når det er helt unge hunner. Enkelte hunner kan dog være vanskelig å sette sammen med andre hunner, det kan hende du må prøve deg litt frem med hvem som passer sammen. Har man et veldig vanskelig hunnmarsvin, kan det være en bedre løsning å sette det sammen med et kastrert hanmarsvin (en kastrat).

En kastrat sammen med en eller flere hunner – et godt valg

Ved å sette en kastrat sammen med en eller flere hunner etterligner man den naturlige flokkstrukturen. En hunn og en kastrat vil nesten alltid bli enige. Har man flere hunner, vil man ofte oppleve at en kastrat kan sørge for at det blir ro i flokken. Det er veldig viktig at det kun er ett hannmarsvin i flokken, ellers vil de sloss om hunnene, selv om de er kastrerte. Den eneste sikre løsningen, hvis du allerede har et hannmarsvin, er derfor å få ham kastrert og få et hunnmarsvin som selskap.

To hanner – dette kan bli mer krevende

Hanner blir veldig territorielle når de blir kjønnsmodne. I naturen ville to hanner sloss om flokken av hunner, inntil den ene trakk seg tilbake eller ble så skadet at den ikke kunne sloss lenger. På tross av at marsvin er små og søte dyr, skal man ta slosskampene deres på alvor. To hanner kan skade hverandre alvorlig, slik at de enten får varige men, eller må avlives som følge av skadene. Selv to brødre som ellers har fungert bra sammen, kan plutselig gå til angrep på hverandre. Det kan være nok at den ene lukter annerledes enn den pleier. Hannmarsvin endrer ikke adferd når de kastreres, og de er derfor ingen løsning å kastrere dem. Det kan derfor på ingen anbefales å ha to hanner sammen. Har man to hanner gående sammen, og de plutselig blir uvenner, skal man aldri prøve å introdusere dem for hverandre igjen. Da må man kastrere begge og finne en hunn til hver av dem. 

Introduksjon av et nytt marsvin

Marsvin kan være ganske tøffe med hverandre, når de skal introduseres for en ny venn. For å minimere risikoen for skader, anbefales det å gå langsomt frem. Jo større flokken er som marsvinet skal introduseres i, og jo mer plass som er tilgjengelig, desto lettere vil introduksjonen gå. Start med å la marsvinene gå i hvert sitt bur ved siden av hverandre slik at de kan snakke sammen og snuse på hverandre mellom gitteret. Etter et par dager kan marsvinene møte hverandre på nøytralt territorium. Dette skal være utenfor buret og gjerne på et teppe på gulvet. Sørg for at teppet er nyvasket, og ikke lukter av det ene marsvinet. Marsvin reagerer veldig på lukt, og vil nemlig akseptere en som lukter som dem selv. Å la dyret bo i ditt hjem et par dager før introduksjonen, spise den samme maten osv. vil hjelpe på dette. Du kan ta en liten sprut med parfyme på hendene og ta marsvinene på ryggen, slik at de lukter likt. Pass på at det er masse gode grønnsaker og høy tilgjengelig når de skal møtes. Det gir gode relasjoner når marsvin spiser sammen. Gå aldri fra marsvinene i denne fasen. Når marsvinene oppfører seg vennlig overfor hverandre, kan du la dem gå sammen. Husk, at jo mere plass, jo bedre. Det kan derfor være en god ide å la de gå de første par dagene i en stor luftegård på gulvet. Setter du dem sammen i et stort bur, skal det være rengjort grundig og ha nytt strø. Det første døgnet er det vanskeligste, det er nesten umulig å unngå at de biter hverandre. De bør ikke være alene de første dagene. Distraher dem om de krangler og prøv å holde dem opptatt med masse mat. Unngå å skille de og sette de sammen igjen senere da vil kampene starte forfra igjen. Øk størrelsen på territoriet istedenfor, og sørg for mye aktiviteter. Når det har gått en uke har de fleste blitt glad for å ha en venn. Det er vanskelig å introdusere nye dyr, men det er verdt det. Får ditt dyr sår underveis, så rens forsiktig med saltvann, ta kontakt med veterinær om du er usikker på om det må gjøres noe med.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.