Cytologi og cytologisk undersøkelse fra hund

For å stille en riktig diagnose, er det ofte nødvendig at veterinæren tar prøver fra hunden. En vanlig analyse er cytologi (cytologisk undersøkelse) der celler fra en prøve studeres i mikroskopet.

Cytologi kan benyttes ved undersøkelse av prøver fra alle vev.

Etter prøvetakingen spres vevscellene ut på et objektglass. Avhengig av hva slags utstyr man har på klinikken, kan veterinæren enten undersøke det selv og/eller sende det til et laboratorium for undersøkelse. Prøven farges med fargevæsker som farger ulike type celler på ulike måter slik at de er mulige å identifisere i mikroskopet.

Veterinæren kan ønske å finne ut av om forandringer i vevet skyldes en betennelse eller en tumor og dette kan man noen ganger se ved cytologi. Iblant er det nødvendig å ta ut en større bit av vevet (biospsi) for å få en riktig diagnose. Man kan også bruke cytologi for å undersøke om det er parasitter, bakterier eller sopp tilstede.

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.