Hund som har pustevansker

Åndenød, eller dyspné, innebærer at hunden har vanskelig for å puste. Dyspné kan ramme alle hunder uansett alder og rase, men er vanligst hos kortsnutede hunder med trange luftveier, som for eksempel mops, engelsk og fransk bulldogg.

Dyspné er en alvorlig tilstand som i verste fall kan være livstruende.

Symptomer

Mild dyspné er ikke alltid lett å oppdage. Symptomene kan være økt bruk av magemusklene ved pusting, nedsatt toleranse for anstrengelse, nedstemthet og svekket appetitt. Ved mer alvorlig dyspné puster hunden med åpen munn, puster med tydelig hjelp av magemusklene samt kan foretrekke å sitte eller stå fremfor å legge seg ned. En frisk hund puster ikke raskere enn 30 åndedrag i minuttet når den hviler. Raskere pustefrekvens, kan tyde på sykdom. 

Hunder med akutt eller alvorlig dyspné er ofte sterkt berørte, og en forverring av tilstanden kan bli livstruende. Da er det viktig å behandle hunden rolig og forsiktig, og å oppsøke veterinær snarest.

Diagnose

Når det har blitt konstatert at hunden har dyspné, forsøker veterinæren å avgjøre om pustevanskene er mest tydelige i forbindelse med innånding eller utånding, og om den underliggende årsaken finnes i de øvre eller i de nedre luftveiene.

Det finnes mange årsaker til dyspné, som for eksempel følgende:

* Væske i lungene (lungeødem, f.eks pga hjertesvikt)

* Væske rundt lungene (hydrothorax)

* Hindringer i øvre luftveier (for eksempel et fremmedelement, lammelse, for lang bløt gane [noe som oftest ses hos kortsnutede raser])

* Lungebetennelse

* Kraftig overvekt

* Økt blodtrykk i lungene

* Lungeblødning

* Væske i bukhulen

* Kompensasjon for (sykelig) endret metabolisme (forbrenning)

* Svulst i brysthulen

* Nervøsitet

Iblant kan veterinæren stille en diagnose ut fra kjennskap til rase, sykdomshistorie og klinisk undersøkelse, men ofte kreves røntgen av lungene samt blodprøver. Avhengig av sykdomsmistanken kan ytterligere prøver bli aktuelle:

* Undersøkelse av blodets levringsevne (koagulasjonstest)

* Undersøkelse av celler fra luftveiene

* Undersøkelse av luftveiene med hjelp av et endoskop (bronkoskopi)

* Undersøkelse av nesehulen (rhinoskopi)

* Ultralydundersøkelse av hjertet

* CT-undersøkelse av brysthulen

Behandling

Behandlingen avgjøres av hva som er den underliggende årsaken til dyspnéen.

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.