Væske i brysthulen (hydrothorax) hos hund

Hydrothorax betyr at brysthulen inneholder en økt mengde væske, som omgir og begrenser plassen for organene i brystet, spesielt lungene. Som en følge får hunden akutt eller gradvis økende vansker med å puste.

Væskeoppsamlingen i brysthulen kan forekomme i forbindelse med for eksempel hjertesvikt, fortynning av blodet (f.eks. av proteinmangel) eller blødning. Avhengig av hvilken type væske som akkumuleres i brysthulen, kan tilstanden også kalles hemothorax (blod i brysthulen), chylothorax (lymfe i brysthulen) eller pyothorax (puss i brysthulen). Hvis væsken er klar og består mest av vann, kalles det transudat, mens proteinlignende væske kalles eksudat.

Årsaker

Årsakene til de ulike varianter av hydrothorax er flere. Hemothorax blir oftest sett i forbindelse med traumer når blødning har oppstått i brystet eller blodkar i brysthulen. Pyothorax er forbundet med permanent betennelse, for eksempel på grunn av stikkskade fra utsiden. Pyothorax kan utvikle seg sakte, og det er ikke alltid mulig å finne den opprinnelige årsaken. Chylothorax kan forekomme ved flere forskjellige sykdommer, men årsaken er ofte vanskelig å bestemme, for eksempel idiopatisk chylothorax.

Overflødig eksudat eller transudat kan oppstå når trykket i blodkarene er høyere enn utenfor, slik at væsken presses ut gjennom karveggene, noe som kan forekomme ved for eksempel høgresidig hjertesvikt eller ved vridning av en lungelapp. Oppsamlingen av transudat kan også ses når blodet er tynnere enn normalt, for eksempel ved proteinmangel som følge av sykdom i tarmen, nyrer eller leversykdom. Økt produksjon av væske av alle slag kan også være bevis på svulst i brysthulen.

Symptomer

En hund med hydrothorax har vanligvis ett eller flere av følgende symptomer:

  • Hoste
  • Pustevansker: hunden puster raskt og overfladisk, puster med buken, inntar stillinger for å lettere få luft, puster med åpen munn
  • Blåaktige slimhinner
  • Redusert kondisjon
  • Redusert appetitt
  • Sløvhet

Avhengig av hva som forårsaket tilstanden, kan også andre symptomer dukke opp.

Diagnostikk

Ved kliniske undersøkelser vurderes kortpustethet og oksygenmangel, og veterinæren kan finne avvik i lyder fra brysthulen og fra hjertet når hunden undersøkes med stetoskop. Vanligvis blir den kliniske undersøkelsen supplert med røntgen og / eller annen bildediagnostikk, om tegn på hydrothorax kan påvises. En blodprøveanalyse gir ytterligere informasjon om den underliggende årsaken til tilstanden, men for å avgjøre hva væsken i brysthule er, må man vanligvis ta ut en prøve ved hjelp av en sprøyte og kanyle for videre analyse ved mikroskopi. 

Behandling

Hunden trenger vanligvis å skrives inn på et dyresykehus for behandling. I den akutte fasen har behandlingen til hensikt å lette åndedrettet ved å fjerne væsken som presser på lungene, ofte gjennom drenering av brysthulen og tilførsel av oksygen. Det er imidlertid like viktig å identifisere og behandle den underliggende årsaken, slik at ikke mer væske akkumuleres i brysthulen.

Prognose

Prognosen varierer fra tilfelle til tilfelle, avhengig av årsaken til tilstanden.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.