Jurkreft hos hund

Jurkreft er den tredje vanligste kreftformen hos hunder. Det oppstår oftest hos eldre tisper som ikke er kastrerte eller som kastreres sent. Omtrent halvparten av jursvulstene er ondartede og forkommer ofte i mer enn en jurkjertel.

Mange faktorer bidrar til dannelsen av jursvulst. Hormonpåvirkning er en viktig komponent. Man har observert at tisper som blir kastrert før sin første løpetid har veldig liten risiko for å bli rammet av jursvulst, mindre enn 0,5 prosent. Hvis tispen blir kastrert mellom første og andre løpetid er risikoen omtrent 8 prosent, og hvis kastreringen skjer etter den andre løpetiden er risikoen oppe i 26 prosent. Siden vi i Norge har lover mot unødvendige kirurgiske inngrep på dyr er det vanlige at norske tisper ikke blir kastrert som unge, og forekomsten av jursvulster er derfor høy i Norge.

Symptomer

Ofte merker man ingen andre symptomer enn selve kulen eller kulene i juret. Den vanligste plassen for jursvulst er de bakre jurkjertlene, nærmest lysken. På et senere stadium, hvis svulstene har spredt seg til andre steder i kroppen, kan ulike symptom opptre avhengig av hvilket organ som rammes. Jursvulster spres oftest til lymfeknuter og lunger, men også til buken og iblant skjelettet.

Mer allmenne symptomer på kreft er avmagring og tretthet.

Når bør man oppsøke veterinær?

Man bør undersøke kuler i hundens jur så snart de oppdages, ettersom prognosen for friskmelding er bedre ved tidlig påbegynt behandling.

Behandling

Den anbefalte behandlingen for jursvulst er kirurgisk fjerning, hvor enten kun selve svulsten blir operert bort med god margin, eller hele juravsnittet, alternativt en hel jurlist.

Før operasjonen utføres gjerne en blodprøveanalyse for at man skal få en oppfatning av hundens allmenne helsetilstand. Det anbefales også røntgenundersøkelse av lunger og brysthule for å utrede om det finnes tegn på spredning av kreften, samt i blant også ultralydundersøkelse av bukhulen.

Eventuelt kan nålprøver fra svulsten brukes til cytologisk undersøkelse eller vevsundersøkelse før operasjon - men slike nålprøver gir sjelden sikre svar og det beste er å fjerne hele svulsten. Etter operasjonen sendes vanligvis vevsprøven til et laboratorium for analyse av svulstens type og alvorlighetsgrad. Da kontrollerer man også at alt svulstvev har blitt tatt bort, samt om det finns tegn på spredning via lymfer eller blodårer.

Framtidsutsikter

Hundens framtidsutsikter varierer avhengig av hvor store svulstene er når de fjernes. Om svulstene er mindre enn 3 cm er gjennomsnittlig overlevelse mer enn tre år. 80 prosent av tispene får tilbakefall innen ett år i de tilfeller hvor svulsten har vært større enn 5 cm. Det er derfor viktig at svulstene opereres bort så raskt som mulig, før de får vokse seg for store.

Redigert av veterinær i AniCura, mars 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.