TR eller FORL

FORL er en forkortelse for ”Feline Odontoclastic Resorptive Lesions” (tannedbrytningsskader) hos katt. I senere tid har benevnelsen ”Tooth Resorption” (TR, tannedbrytning) blitt brukt ettersom sykdommen også rammer andre dyreslag enn katter.

Se AniCuras video Tannresospjon (TR) på katt her 

Studier indikerer at TR er en vanlig tannsykdom hos katter. Forskning viser at mer enn 50% av katter over 5 år utvikler TR, og dess eldre katten er desto større risiko er det for at den har sykdommen. Denne smertefulle tannsykdommen medfører hull i tennene, men kan ikke sammenlignes med karies.  

Årsak

Odontoklaster er kroppens egne celler som samarbeider normalt sett med odontoblaster i det kontinuerlige pågående arbeidet om å bygge om benvevet i og rundt tennene. Odontoklastene bryter ned og odontoblastene bygger opp. Hos katter med TR er odontoklastene mer aktive enn odontoblastene med resultatet at de affiserte tennene brytes ned.

Periodontitt (tannløsningssykdom) kan i blant være vanskelig å skille fra TR. Begge sykdommene kan forekomme samtidig. Tannrøntgen er her til stor hjelp og gir et bedre beslutningsgrunnlag.

Symptom

En eller flere tenner kan være rammet. Alle tenner kan affiseres, men det er de første kinntennene i underkjeven som vanligvis rammes. 

TR fører ofte til ett hull i tannen ved tannhalsen. Tannkjøttet prøver å dekke over hullet og det som kan sees er vanligvis at tannkjøttet har strekt seg opp et lite stykke på tannens utside. Om skaden går inn til nerven i pulpaen, og tannkjøttet og nerven ved det affiserte området er påvirket, viser katten ofte smerte gjennom å skjelve med underkjeven eller trekke seg tilbake.

Det kan være vanskelig å oppdage om katten har vondt i munnen. I blant merker dyreeier at katten spiser dårligere, sikler eller er nedstemt og trekker seg tilbake. Mange katter har utviklet store forandringer før de oppdages og har da som regel hatt langvarig smerte. Diagnosen stilles ved hjelp av sondering og tannrøntgen, som krever full narkose.

Forløp

Sykdommen har flere ulike utseender. Det som oppdages med det blotte øyet er skader på tannens krone eller hals, men roten kan også være innblandet. I blant er bare roten affisert og da har katten ingen symptomer, viser ingen smerte.

Finnes det en mistanke om at katten er rammet av TR er det viktig å ta røntgenbilder kattens tenner. På bilder tatt med tannrøntgenutstyr kan tidlig skader av TR-angrep og tannrøtter som angripes oppdages. Røtter kan være brutt ned og erstattet av benlignende vev uten at kronen har noen synlige skader.

Behandling

Det finnes ingen kjent metode for å forebygge sykdommen ettersom det fortsatt er mangel på tilstrekkelig med kunnskap om hvorfor tennene affiseres. Derimot finnes det ganske stor kunnskap om behandling når katten diagnostiseres med TR.

En katt som rammes av TR undersøkes under narkose med sondering av tennene og man tar bilder med tannrøntgen. Sondering skjer med en sonde, et instrument som brukes for å undersøke mistenkte defekter i tannens krone eller hals. Alle kattens tenner og kjevepartier der det savnes tenner tar man røntgenbilder av for å oppdage TR-angrep.

Tenner som er rammet og hvor skaden har forbindelse med munnhulen (type 2) trekkes ut. For tenner som affiseres, men hvor skaden er begrenset til rotnivå (type1), bør videre utvikling følges.

Tenner som skal trekkes ut bedøves vanligvis først med lokalbedøvelse tross at katten er i narkose. Er tannens rot oppløst kan det være tilstrekkelig å fjerne kronen og dekke restene av roten gjennom å sy over tannkjøttet. Er roten intakt så er dette ikke nok, da må også roten fjernes.

TR er en sykdom som etterhvert kan ramme nye tenner på katten. Både dyreeier og veterinæren må være inneforstått om at det kan være behov for jevnlige kontroller av tennene. Derfor bør regelmessige undersøkelser av munnhulen utføres på katten.

Her kan du lese mer om tannproblemer hos katt. 

 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.