Vi har fått ny hjemmeside

Vi håper du liker den. Med alle store systemendringer kan det komme litt rusk i maskineriet, og vi beklager på forhånd om en knapp ikke virker eller det skulle stå hund i stedet for katt et sted eller to. Vi lover at om du kommer til oss på klinikkene kan vi forskjell på hund og katt!

Kirurgi i ører, snute og hals

En del tilstander i ører og luftveier kan kreve kirurgisk behandling, som f.eks vanskelige kroniske betennelser og trange luftveier.

Ta kontakt med veterinær

Hvis du synes dette høres ut som symptomene kjæledyret ditt har, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for en konsultasjon.

Ørekirurgi


Ørekirurgi kan være aktuelt for pasienter som er berørt av kroniske øreinfesjoner som man ikke får bukt med på annen måte. Ved mer alvorlige tilfeller av kronisk ørebetennelse har øregangen blitt for trang for å få has på infeksjonen med bare medisinsk behandling. I en del tilfeller foreligger infeksjon også i en dypere del av øret. Hvor omfattende den kirurgiske behandlingen blir avgjøres for hver enkelt pasient og kan innebære at man åpner opp deler av øregangen eller fjerner den helt og åpner opp mellomøret. Andre typer tilstander i ørene som kan kreve kirurgisk korrigering er svulster og polypper.

Kirurgi i øreflippen utføres ofte i forbindelse med blodøre, da ørets brusk og hud sys sammen, men også ved biopsi av en hudforandring eller for å operere bort en svulst.

Snutekirurgi


Et av de vanlige kirurgiske inngrepene i snuten er neseplastikk, der neseborene utvides slik at de øvre pusteveiene åpnes opp og luftpassasjen bedres. Hunder med kortere snute har ofte trangere luftveier som kan behøve plastisk operasjon i nese og gane. Andre typer av inngrep i snuten, som biopsitaking, kan gjøres ved hjelp av rhinoskopi (en type endoskopi).

Kirugi i svelgregionen


Eksempel på tilstander i hals og svelg som kan forårsake pusteproblemer og derfor krever kirurgi, er lang bløt gane, polypper mellom nese og svelg og lamminger i stemmebåndet. Andre eksempler er når et fremmedlegeme (som for eksempel trefliser) har kilt seg i vevet i svelget og foråsraker hevelse eller byll. Ganeplastikk gjøres når den bakre, myke delen av ganen er for lang og hindrer passasje av luft til pusterøret. Ved operasjon forkortes den myke ganen, og åpner slik opp for bedre passasje av luft til lungene.

BOAS-operasjon 

Hva er BOAS? Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome er samlebrgrepet for alle tilstandene som gir kortsnutede (brachiocephale) hunder sårlig luftflyt gjennom luftveiene. De trange snutene samt øvrige luftveiene gjør det vanskelig å puste, den lange bløte ganen legger seg over luftrøret, og hundene sliter med å få nok oksygen. BOAS-operasjoner er kirurgi som skal bedre pusten til kortsnutede hunder. Vi anbefaler ikke at hunder som må ha BOAS-operasjon brukes i avl.