Patella-kirurgi

Patellaluksasjon er den vanligst forekommende knelidelsen på små hunderaser. Den er arvelig, og de fleste hunder som har sykdommen, utvikler symptomer i løpet av de første 3-4 leveårene.

Ved patella-luksasjon er kneskålen (patella) løs og kan flyttes på i for stor grad. I sjeldne tilfeller kan kneskålen forskyves helt til utsiden av kneleddet. Dette ser man helst hos større hunderaser.

Patellaluksasjon er arvelig, noe som vil si at hunden har en medfødt disposisjon for å få sykdommen. Lidelsen utvikler seg gjerne i løpet av de første leveårene, men kan også i sjeldnere tilfeller komme senere i hundens liv. Patellaluksasjon graderes etter alvorlighetsgrad, fra grad 1 (mild) til grad 3 (uttalt, hvor patella er permanent ute av sin normale posisjon).  

De fleste hunder vil ha en halthet som opptrer litt "til og fra". Vi kaller det en intermitterende halthet. Det betyr at hunden innimellom holder en bakfot opp og ikke tråkker i bakken noen steg, for så å gå og løpe helt normalt igjen. Noen kan vegre seg fra å hoppe opp i bilen, på andre ser det ut som at benet "låser" seg i kneleddet. Andre hunder viser ingen symptomer.

Behandling
For å forhindre utvikling av forkalkninger i kneleddet, bør hunder med patellaluksasjon opereres. Hunden bør undersøkes av veterinær, og det må tas røntgenbilder for å se på beinstillingen. Enkelte hunder har så stor bøy på leggbeinet at det er nødvendig med korreksjon av dette i tillegg til korrigering av selve patellaluksasjonen. 

Operasjonsmetoden er noe avhengig av graden av patellaluksasjon. Det kan være nødvendig med flere grep for at patella skal ligge på plass resten av hundens liv. Operasjonene har som regel få komplikasjoner, og tilbakefallsraten er lav.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.