EU-pass for katt

Katter som skal reise utenlands innen EU, må ha et EU-pass utstedt av veterinær hvor vaksiner og diverse behandlinger skrives inn.

For å få utstedt pass, må katten må være ID-merket med mikrochip. Leselige tatoveringer som er utført før 3. juli 2011 er også godkjent. Katten skal også ha gyldig vaksinasjon mot rabies, og EU-passet utstedes vanligvis i sammenheng med at dyret får sin første rabiesvaksinasjon. Før innreise til enkelte land, kreves det også at katter skal ha gjennomgått en ormekur. Denne skal føres inn i passet av veterinær. Sjekk med myndighetene i det landet du reiser til hva som er regelverket der. 

Rabiesvaksinasjonen er ifølge EUs regler ikke gyldig før 21 dager etter at den blir gitt.

For reise utenlands er det ofte også anbefalt å ha flere andre vaksiner samt anti-parasittbehandling selv om ikke dette er lovpålagte krav. Snakk med veterinæren din om eventuelle smittefarer i det landet dere skal reise til, og få råd om forebyggende behandling. 

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.