Kastrering av katt

Årsaker til at katter kastreres kan variere. Katter som ikke skal brukes i avl blir ofte kastrert, hunnkatter for å unngå uønskede drektigheter og løpetidsadferd, og hannkatter for å forebygge markeringsbehov og rømming.

Hvorfor kastreres katter?

Ved kastrering av hannkatter tas testiklene bort og ved kastrering av hunnkatter fjernes livmor, eggstokker og eggledere.

Det kan være ulike grunner til at katter kastreres. Hvis ikke katten skal brukes i avl kan det være en god idé å kastrere katten. Katter er svært fruktbare, så en ukastrert hunnkatt kan fort bli drektig om hun får møte hannkatter fritt. Gjennom kastrering forsvinner kattens seksualdrift og dermed forsvinner også oppførselen som følger med, som løpetid hos hunnkatter og duftmarkering og skrik etter det motsatte kjønn hos hannkatter. En kastrert katt havner ikke like ofte i slagsmål, rømmer ikke hjemmefra i samme grad, og får det ofte bedre av å slippe alt stresset som følger med revirmarkering og dominans. Ved kastrering av hannkatter bidrar man også til å minske antallet uønskede drektigheter og kattunger.

Kastrering av hunnkatt

Ulike metoder

En kastrering kan utføres kirurgisk. Man kan også forsinke løpetiden noe med hjelp av hormoner. Den kirurgiske behandlingen er definitiv, mens den hormonelle utsettelsen av løpetiden kan avsluttes når eieren ønsker. Om eieren vet at de ikke skal ha kattunger anbefaler vi kirurgisk kastrering. Det er praktisk for eieren å slippe å huske å gi katten p-piller. Sist, men ikke minst, unngår man bivirkningene som kan oppstå etter behandling med p-piller. Fremfor alt gjelder det risikoen for kreftsvulster i juret.

Hva er forskjellen på å kastrere og å sterilisere?

Formelt heter inngrepet der man fjerner eggstokker og eventuelt livmor på et hunndyr, og testikler på et hanndyr en kastrering. Dyret produserer da ikke kjønnshormoner, og blir i tillegg sterilt, det vil si at det ikke kan produsere avkom. I tillegg vil kjønnsdriften og -adferden forsvinne. Sterilisering vil si å gjøre ufruktbar, ved å kutte sædleder hos hannkatt og eggleder hos hunnkatt. På folkemunne kaller man gjerne en kastrering av et hunndyr for en "sterilisering" og av et hanndyr en «kastrering». 

Kjemisk kastrering av hunnkatter

For å forhindre drektighet kan et hormonpreparat (P-piller) gis. Det har en lignende virkning som progesteron, men mye kraftigere. Preparatet kan gis som en tablett en gang i uken. Ulempene er at eieren kan glemme å gi p-pillen eller at katten kaster opp tabletten, noe som øker risikoen for uønsket drektighet. Det finnes også en del bivirkninger på lang sikt, som økt risiko for livmorbetennelse og kreftsvulster i melkekjertlene.

Operasjonen

Kastrering (ovariehysterektomi) er et rutineinngrep som utføres daglig hos veterinærer. For å utføre operasjonen under narkose er det viktig at katten forberedes før operasjonen på best mulig måte. Kastrering av hunnkatter skjer under narkose, og smertelindring gis både i forbindelse med og i etterkant av operasjonen.

Når dyret er bedøvet barberes buken. Operasjonsområdet desinfiseres og dekkes med en steril operasjonsduk. Under operasjonen fjernes kattens livmor og eggstokker. Gjennom dette forhindres løpetiden og den seksuelle adferden permanent. Mot slutten av operasjonen sys bukveggen sammen i flere lag.

Til de indre stingene brukes en tråd som løser seg opp av seg selv etter en tid. De ytre stingene kan være sting som forsvinner av seg selv, eller sting som tas bort etter 10-12 dager. Eventuelt kan huden limes med et spesielt hudlim. En kastrert katt får ikke løpetid etter en kirurgisk kastrering.

Dersom du er AniPlan-medlem har du 10% rabatt på kastrering.

Etterbehandling

Katten kan vanligvis komme hjem senere samme dag. Katten bør ikke bli etterlatt alene hjemme samme dagen som operasjonen, men får vanligvis lov til å spise etter henting. Eier får med resept på smertelindrende midler. 

Såret bør kontrolleres daglig, og det skal se tørt og fint ut, men bør helst ikke røres da det alltid er mulighet for infeksjon. Om såret væsker kan det rengjøres med en tørr klut, hevelse, rødhet, blødninger eller dårlig lukt kan tyde på komplikasjoner og man bør kontakte veterinæren. Operasjonssåret utsettes hele tiden for bevegelser og man bør tenke på å begrense aktiviteten til katten hvis mulig.

Katten må ikke slikke eller bite på såret. Derfor er det viktig at hun har på seg krage eller body. Kragen kan tas av noen ganger om dagen slik at katten kan vaske den øvrige pelsen. Kragen kan samtidig vaskes ren. Kragen eller body bør brukes 10-12 dager eller til stingene fjernes eller når såret er grodd. Når katten bruker kragen skal den ikke være utendørs, siden den kan sette seg fast. 

Risiko ved kastrering

Risiko for overvekt: Generelt påvirkes kattens appetitt og forbrenning av kjønnshormonene. De demper sultfølelsen hos katter som ikke er kastrert, samtidig som forbrenningen stimuleres indirekte. Etter kastrering avtar kjønnshormonenes påvirkning, noe som ofte resulterer  i en økt appetitt samtidig som at energibehovet minsker. Konsekvensen kan bli overvekt dersom man ikke regulerer matinntaket til katten. Mange katter går over på lettfôr eller spesialfôr for kastrerte katter på dette stadiet i livet. Det er viktig å ta tak i dette rett etter operasjonen!

Overvekt øker risikoen for flere sykdommer, blant annet diabetes. En overvektig katt kan også få endret adferd. De vasker seg mindre, noe som kan lede til hud- og pelsproblemer. Overvektige individer risikerer å leve kortere enn slanke artsfrender, og de har høyere risiko i narkose.

Kastrering av hannkatt

Operasjonen

Kastrering av hannkatt skjer under narkose og smertelindring gis både i forbindelse med og i etterkant av operasjonen.

Når dyret er bedøvet barberer man pungen og området rundt pungen, steriliserer og desinfiserer. Ved operasjon dekkes operasjonsområdet til med steril duk for å unngå infeksjoner.

Kastrering er et rutineinngrep som utføres daglig hos veterinærer. Det er et enkelt inngrep der blodkar og sædledere kuttes og testiklene fjernes. Ettersom sårene er små behøver man som regel ikke å sy. Sårene gror på et par dager.

I forbindelse med kastrering kan id-merking gjøres. Id-merking anbefales sterkt av flere grunner. Om katten forsvinner, er det naturligvis viktig at den som finner katten kan komme i kontakt med eieren. Det kan også hende at katten blir utsatt for en ulykke og tas til dyresykehus eller dyreklinikk. Da kan det være spesielt viktig å fort komme i kontakt med eieren, slik at veterinæren kan informere om kattens tilstand og diskutere videre behandling.

Dersom du er AniPlan-medlem har du 10% rabatt på kastrering.

Etterbehandling

Katten kan reise hjem allerede samme dag. Katten bør ikke være hjemme alene samme dag som operasjonen, men kan spise etter henting.

Såret bør kontrolleres daglig, det skal se fint og tørt. Hevelse, rødhet, blødninger eller dårlig lukt kan tyde på komplikasjoner. Hvis dette skulle skje må veterinær kontaktes. Hannkatter pleier ikke å interessere seg for såret etter kastrering, men om katten slikker seg må dette forhindres med å bruke en krage.

Hannkattens særegne seksuelle atferd pleier å forsvinne innen en måned etter kastrering. Dette innebærer at katten den første tiden faktisk kan gjennomføre en parring og gjøre en hunnkatt drektig med de spermier som er igjen i sædlederne. Eldre katter kan allerede ha fått en del innlært adferd, og hos disse individene er ikke effekten på adferden like stor som på yngre katter.

Risiko ved kastrering

Risiko for overvekt: Generelt påvirkes kattens appetitt og forbrenning gjennom kjønnshormonene. De demper sultfølelsen hos katter som ikke er kastrert, samtidig som forbrenningen stimuleres indirekte. Etter kastrering avtar kjønnshormonenes påvirkning og dette resulterer ofte i en økt appetitt, samtidig som at energibehovet minsker. Konsekvensen blir overvekt.

Hvis en katt legger på seg, øker risikoen for diabetes. En overvektig katt får også endret adferd. De vasker seg mindre, noe som kan lede til hudproblemer.

En viktig faktor, som spiller en avgjørende rolle etter kastrering, er å bytte eller å minske fôrinntaket. Allerede rett etter operasjonen bør fôrinntaket kontrolleres og korrigeres, før vektøkning skjer.  Mange katter går over på lettfôr eller spesialfôr for kastrerte katter på dette stadiet i livet.

Problemer i urinveiene er ikke uvanlige på kastrerte, overvektige hannkatter. Dette viser seg i form av problemer ved urinering og/eller urinblokkering. Å bytte til et fôr med mer vann eller et fôr tilpasset kastrerte katter, anbefales. Å stimulere katten til å drikke mer vann, f.eks. ved bruk av en drikkefontene anbefales også, da mange katter foretrekker å drikke rennende vann fremfor stillestående vann.

 

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.