Hjerteundersøkelse av katt

Utredning hos en kardiolog gjøres vanligvis etter at man ved klinisk undersøkelse har oppdaget at katten har bilyd på hjertet eller andre tegn på hjertesykdom, som f.eks. svakhet eller tung pust.

Man kan komme et stykke på vei med undersøkelse av hjertet hos en indremedisiner med god kunnskap i bruk av ultralyd. Noen ganger ønsker veterinæren imidlertid å sende disse pasientene videre til en kardiolog - en veterinær med spesialutdanning innen hjerte og hjertesykdommer. Snakk med din veterinær om hva som er fornuftig for ditt dyr. 

Hjerteultralyd

For å bestemme om katten har en synlig forandring i hjertet, gjør man en ultralydundersøkelse av hjertet, en såkalt ekkoundersøkelse med doppler. Med denne teknikken kan kardiologen avgjøre om hjertet er forstørret, om funksjonen er svekket, om det finnes tegn på misdannelser eller annen hjertesykdom. Veterinæren sjekker om det er lekkasje i noen av hjerteklaffene eller en trang passasje (stenose) et sted i hjertet og karene rundt.

EKG

EKG brukes for å undersøke hjertets elektriske funksjon og hjerterytme. Rytmeforstyrrelse i hjertet (arytmier) kan opptre kontinuerlig eller i kortere perioder. Elektroder kobles på huden og en EKG-kurve vises enten på papir eller på et display. Om det er mistanke om at rytmeforstyrrelsen bare forekommer midlertidig er det mulig å bruke en såkalt Holter-EKG, da får dyret en vest med et lite EKG-apparat på ryggen. Alle hjerteslag, ca 100.000 - 150.000 stk, registreres i løpet av ett døgn og analyseres senere av en av våre veterinærkardiologer. Holter-EKG er også en del av utredning av pasienter som har opplevd episoder med tap av bevissthet. 

Andre billeddiagnostiske undersøkelser

Røntgenbilder av brysthulen brukes i hjertediagnostikk først og fremst for å avgjøre om dyret har hjertesvikt, men også for å utelukke eller oppdage andre forandringer i lungene. Hvis man trenger enda mer spesifikk informasjon om blant annet brysthulen, anbefales en  CT-undersøkelse.

HCM-screening

Mange katteoppdrettere og katteeiere deltar i program der kattens hjerte undersøkes med ultralyd. HCM er forkortelse for hypertrofisk cardiomyopati, og er en tilstand der hjertemuskulaturen fortykkes. Hos AniCura finnes det flere veterinærer som kan utføre disse HCM-screeningene, godkjent gjennom et avlsundersøkelsesprogram kalt Pawpeds.

 

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.