Kirurgi i ører, snute og hals

En del tilstander i ører og luftveier kan kreve kirurgisk behandling, som for eksempel vanskelige kroniske betennelser og trange luftveier.

Ørekirurgi


Ørekirurgi kan være aktuelt for pasienter som er berørt av kroniske øreinfesjoner som man ikke får bukt med på annen måte. Ved mer alvorlige tilfeller av kronisk ørebetennelse har øregangen blitt for trang for å få has på infeksjonen med bare medisinsk behandling. I en del tilfeller foreligger infeksjon også i en dypere del av øret. Hvor omfattende den kirurgiske behandlingen blir, avgjøres for hver enkelt pasient, og kan innebære at man åpner opp deler av øregangen eller fjerner den helt og åpner opp mellomøret. Andre typer tilstander i ørene som kan kreve kirurgisk korrigering er svulster og polypper.

Kirurgi i øreflippen utføres ofte i forbindelse med blodøre, da ørets brusk og hud sys sammen, men også ved biopsi av en hudforandring eller for å operere bort en svulst.

Snutekirurgi


Et av de vanlige kirurgiske inngrepene i snuten hos hund er neseplastikk, der neseborene utvides slik at de øvre luftveiene åpnes opp og luftpassasjen bedres. Hunder med kortere snute har ofte trangere luftveier som kan behøve plastisk operasjon i nese og gane. Andre typer av inngrep i snuten, som biopsitaking, kan gjøres ved hjelp av rhinoskopi (en type endoskopi).

Kirugi i svelgregionen


Eksempel på tilstander i hals og svelg som kan forårsake pusteproblemer, og derfor krever kirurgi, er lang bløt gane, polypper mellom nese og svelg og lammelse av stemmebåndene. Et annet eksempel kan være fremmedlegeme (som for eksempel trefliser) som har kilt seg i vevet i svelget, og forårsaker hevelse eller byll. Ganeplastikk gjøres når den bakre, myke delen av ganen er for lang og hindrer passasje av luft til pusterøret. Ved operasjon forkortes den myke ganen, og åpner slik opp for bedre passasje av luft til lungene.

BOAS-operasjon 

Hva er BOAS? Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome er samlebegrepet for alle tilstandene som gir kortsnutede (brachiocephale) hunder dårlig luftflyt gjennom luftveiene. De trange snutene samt øvrige luftveiene gjør det vanskelig å puste, den lange bløte ganen legger seg over luftrøret, og hundene sliter med å få nok oksygen. BOAS-operasjoner er kirurgi som skal bedre pusten til kortsnutede hunder. Vi anbefaler ikke at hunder som må ha BOAS-operasjon brukes i avl.  

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.