Korsbåndsskade på hund

Skader på et korsbånd er ofte et resultat av lengre tids svekkelse av korsbåndet. Korsbåndskader kan også oppstå som følge av et kraftig traume.

I kneleddet finnes to kryssende leddbånd som kalles korsbånd. Korsbåndet består av det fremre og det bakre korsbåndet som forbinder lårbeinet med skinnbeinet, og har til formål å stabilisere leddet ved bevegelse.

Skader på korsbånd skjer ofte som følge av gradvis svekkelse av leddbåndet. Når korsbåndet er tilstrekkelig svekket kan det ryke ved at hunder trår skjevt eller overbelaster leddet. Korsbåndskader kan også ramme et helt friskt korsbånd som følge av et kraftig traume. Oftest er det det fremre korsbånd som rammes.

Symptomer

Korsbåndskader forekommer hyppigst hos eldre hunder av større rase og hunder som har tendens til å overstrekke kneleddet. Men det forekommer også hos mindre hunder. De første tegn på svekkelse av korsbåndet er lett halting under eller etter bevegelse/mosjon, men som forsvinner igjen etter hvile. Andre symptomer på korsbåndsskade er:

  • Plutselig og kraftig halting med et bakben sees når korsbåndet er røket helt av. Det kan se ut som at hunden har vondt i en tå, ettersom den ofte trekker benet opp og unngår å støtte seg på poten.
  • Området rundt kneleddet blir ømt og hovent, noe som kan merkes på innsiden av kneleddet.
  • I sittende posisjon kan mange hunder holde det skadede benet utstrakt fra kroppen i stedet for å bøye det.
  • Etter et par uker kan en del hunder begynne å støtte seg på benet når de er i bevegelse, men unngår å belaste det når det hviler. Lårmuskulaturen kan bli hard og spent, og området rundt kneleddet kan føles bredere enn normalt.

Behandling

Behandlingen avgjøres i hvert enkelt tilfelle og avhenger av hundens alders, størrelse, skadens omfang m.m. Ofte er kirurgisk behandling nødvendig og må kombineres med rehabilitering. Operasjon bør skje hurtigst mulig etter at skaden er oppstått. De siste årene er det kommet nye og effektive operasjonsteknikker.

TTA og TPLO 

TTA (Tiberal Tuberosity Advancement) og TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) er relativt nye operasjonsteknikker i forbindelse med korsbåndsskader hos hunder. Ved TTA og TPLO endres selve dynamikken i kneleddet og derved blir korsbåndets funksjon overflødig. Dette kan høres drastisk ut, men selve inngrepet er mindre omfattende enn den tradisjonelle metoden.  Den nye operasjonsteknikken medfører at hunden kommer seg raskere etter operasjonen. Teknikken sikrer også at kneet forblir stabilt i fremtiden og at hunden dermed kan leve et friere og mer aktivt liv, samtidig som risikoen for følgeskader og forkalkninger blir vesentlig mindre. Teknikkene er særlig velegnede til meget aktive eller store hunder, men kan i prinsippet benyttes til alle hunderaser.

Disse teknikkene kan med fordel brukes tidlig i forløpet før korsbåndet ryker helt. Slik minskes skadene i kneet og hunden unngår at korsbåndet ryker helt. Vær derfor oppmerksom ved kun en lett gjentagende halting på bakbenet og kontakt oss.

Tradisjonell teknikk

Med den tradisjonelle operasjonsteknikken blir et nytt korsbånd operert inn i hundens kne. Gamle leddbåndrester fjernes og erstattes av et kunstig leddbånd eller sener fra andre steder i kroppen. På denne måten gjenvinner kneleddet sin stabilitet og kan fortsette et ubesværet og smertefritt liv. Ulempen ved denne behandlingen er at det nye leddbåndet aldri vil være like sterkt som det opprinnelige og derfor er risikoen større for at lignende skader oppstår igjen.

Prognose

Prognosen for full funksjon i kneleddet igjen er god, forutsatt at hunden får den rette behandlingen tidlig i sykdomsforløpet og at rehabiliteringsplanen overholdes. Hvis kneleddet har unormal bevegelse i en lengre periode økes risikoen for en del følgeskader som kan bli kroniske.

Hvis korsbåndsskaden er oppstått som følge av langvarig svekkelse er det en risiko for at det andre korsbåndet også er svekket.

Hunder med dårlige ledd og tidligere skader bør holdes slanke og i god form for å minske risikoen for smerte og halting. Regelmessig mosjon er bra for å forebygge korsbåndsskader.

 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.