AniCura setter fokus på seniorer

Bestill en utvidet seniorundersøkelse i mars på alle våre klinikker. Les mer

Hunder som er på ferie i for eksempel Spania, Portugal, Frankrike eller Hellas risikerer å bli smittet av parasittsykdommen. Ettersom smittespredningen skjer gjennom sandmygg, som ikke forekommer i Norge, er risikoen for å bli smittet her veldig liten.

Mennesker kan også smittes med Leishmanioseparasitten via sandmyggen. Ved diagnostisert leishmaniose på hund bør også smittevernslege kontaktes for rådgivning med tanke på resten av familiens sykdomsstatus.

Leishmaniose på hund er en meldepliktig sykdom.

Symptomer

Ikke alle hunder blir syke av en infeksjon med leishmaniose. Mange hunder som eksponeres for smitten, har et effektivt immunforsvar som bekjemper infeksjonen slik at de ikke blir syke, men blir heller friske smittebærere. Disse friske smittebærerne er hunder som er infiserte uten at de viser symptomer, og disse kan være smittebærere og -spredere i lang tid, fra mange måneder til år. Smitten skjer ved at sandflue overfører parasitten fra smittet hund til frisk hund. I sjeldne tilfeller kan parasitten bli overført direkte mellom hundar, for eksempel ved blodoverføring, paring, og under drektighet til foster. 

Kliniske symptomer kan komme mange år etter at hunden er blitt smittet. Når symptomene kommer, er de vanligste hudsymptomene flass, hårløshet og sår i overgangen mellom hud og slimhinner. Symptombildet er veldig varierende. Symptomer fra indre organer kommer ofte senere i sykdomsforløpet, og viser seg som ledd- og muskelsmerter, neseblødninger, avmagring og sekundære bakteriesykdommer som følge av et nedsatt immunforsvar.

Diagnose

Veterinæren kan fatte mistanke om leishmaniose utfra sykdomshistorien (om man vet at hunden har vært i et sydeuropeisk land) og funn ved den kliniske undersøkelsen og eventuelle andre undersøkelser som blodprøver, røntgen eller ultralydundersøkelser. For å stille diagnosen leishmaniose kreves det at parasitten eller DNA fra parasitten påvises i vevet eller material fra finnålsaspirat.

Diagnosen kan også stilles ved å påvise antistoffer mot leishmaniose-parasitten i blodprøver i kombinasjon med typiske kliniske symptomer. I et tidlig stadium av sykdommen er det imidlertid ikke sikkert at antistoffer kan påvises i blodet.

Behandling

Leishmaniose hos hund kan man dessverre ikke kurere, men hos mange hunder kan sykdommen holdes i sjakk en stund med medisiner.

Forebyggende

  • Myggmiddel som er effektive mot sandmygg (men man skal vite at disse aldri er 100% effektive)
  • Hold hunden inne kvelds- og nattestid mens sandmyggen er mest aktiv, unngå områder med stort smittepress.
  • Bruk myggnetting dersom nødvendig.
  • Tidligere fantes det en vaksine mot leishmaniose-parasitten. Denne er ikke lenger tilgjengelig.

Prognose

Prognosen kommer an på hvor syk hunden er, og vurderes individuelt. Hunder som er hardt rammet eller de som ikke svarer på behandling, bør avlives av dyrevernmessige årsaker. Prognosen for hunder som utvikler sykdom er avventende til dårlig.

 

Redigert av veterinær i AniCura, mai 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.