Antibiotikaresistente bakterier

Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem for både mennesker og dyr. Ifølge verdenshelseorganisasjon (WHO) er antibiotikaresistens en av de største truslene for folkehelsen.

Hvem som helst kan bli rammet av antibiotikaresistente bakterier, og risikoen er større for mennesker og dyr som behandles på sykehus. Bakteriene kan derfra spres videre mellom mennesker og dyr.

Antibiotika er det legemiddelet som redder flest liv. Det er en ytterst viktig medisin for å bekjempe infeksjonssykdommer innen veterinær- og humanmedisinen. 

Overforbruket av antibiotika har ført til at antallet motstandsdyktige (resistente) bakterier har økt dramatisk de siste tjue årene. Antibiotikaresistens gjør at vi i dag kan dø av kompliserte bakterieinfeksjoner som blodforgiftning og lungebetennelse. Antibiotikaresistente bakterier er en av årsakene til at flest mennesker dør på verdensbasis, det er estimert at 1,2 millioner mennesker døde av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier på verdensbasis i 2019. Dette er infeksjoner som tidligere lot seg behandle. Antibiotikaresistente bakterier svekker muligheten for å behandle premature barn, samt muligheten for å gjøre avanserte medisinske inngrep, som transplantasjoner eller implantater, da slike inngrep krever effektiv etterbehandling med nettopp antibiotika for å sikre pasientens overlevelse.

Antibiotikaresistente bakterier sprer seg raskt i miljøer der mange mennesker møtes og hvor mye antibiotika brukes, som for eksempel på sykehus. Derfor er det viktig at vi innenfor veterinær- og humanmedisinen bare bruker antibiotika når det er behov, og at hygienetiltakene er nøye slik at spredning forebygges. Antibiotika påvirker også individet negativt ved å forstyrre den naturlige bakteriefloraen som er en viktig del av immunforsvaret. Antibiotika skal bare skrives ut til de tilfellene der infeksjonen ikke kan bekjempes med andre midler.

Symptomer

Mennesker og dyr kan bli smittet av antibiotikaresistente bakterier uten å utvikle en infeksjon, og blir dermed bærere av bakterien uten å ha symptomer på sykdom. Bærere innehar en større risiko for å utvikle en infeksjon med den resistente bakterien. Friske bærere kan også smitte andre med de resistente bakteriene. De resistente bakteriene gir en tilsvarende infeksjon som sine antibiotikasensitive slektninger, men er vanskeligere å få bukt med. Problemet med antibiotikaresistens sees fremfor alt da infeksjonen som bakterien forårsaker, truer individets helse. For å kunne behandle med rett antibiotika er det viktig å vite hvilken bakterie som er årsaken til infeksjonen. Derfor blir det tatt en prøve av pasienten som sendes for bakteriologisk analyse og resistensbestemmelse.

Behandling

Det er viktig at dyreeiere følger terapianbefalingen fastsatt av veterinæren, som for eksempel bruk av halskrage, og å kontakte klinikken dersom antibiotikabehandlingen ikke har forventet effekt. Husk at det er store ulemper ved antibiotikabruk og at andre behandlinger i mange tilfeller kan være like effektive, som sjamponering og sårstell. For dyr som ikke trenger behandling med antibiotika er det viktig å unngå det, også fordi antibiotika påvirker alle kroppens bakterier og fort kan forstyrre dyrets bakterieflora - dette har ofte oppkast og diarè som følge. Det kan ta lang tid før den riktige bakteriefloraen bygges opp på nytt. 

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.