Bakteriedyrkning fra hund

Bakterier finnes overalt på kroppen og i våre omgivelser. Så lenge det er balanse mellom bakteriene, og så lenge kroppens naturlige forsvar fungerer, er det ikke noe problem. Problem kan oppstå når balansen blir forstyrret, for eksempel ved en sårskade eller ved medisinering. Det kan være at såret ikke gror eller at tarmens bakterieflora forstyrres og hunden får diaré.

For å stille korrekt diagnose ved en mistenkt bakteriell infeksjon, tas en prøve med en vattpinne eller fra en liten mengde sekret eller væske (f eks urin). Prøven sendes til et laboratorium med kompetanse innen bakteriologi.

Avhengig av hva veterinæren ønsker undersøkt, dyrkes prøven på ulike kulturmedier, i ulike temperaturer og i ulike gassmiljøer. Av og til gjør laboratoriet også et direkteutstryk av prøven og analyserer det i mikroskop for å kunne gi et foreløpig svar.

Det tar flere dager å få et endelig svar fra en bakteriekultur. Bakteriene må vokse fram på dyrkningsmediene innen de kan arts- og resistensbestemmes. Ved en resistensbestemmelse undersøkes bakterieisolatets følsomhet for ulike antibiotika. Dette er et veldig viktig steg for å kunne behandle hunden eller katten med rett type av antibiotika.

All antibiotika-bruk bør baseres på resultatet av en bakterieprøve med resistensbestemmelse. 

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Hvis du synes dette høres ut som symptomene kjæledyret ditt har, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for en konsultasjon.

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.