Som dyreeier er det viktig å være klar over at for eldre katter er det ulike sykdommer som kan gi nedsatt livskvalitet. Flere forhold kan imidlertid forebygge og forsinke utviklingen av ulike sykdommer. Det anbefales halvårlig til årlig helseundersøkelse hos veterinær hvor følgende undersøkes og kontrolleres:

Tenner

60% av alle katter over fem år har en tannsykdom som heter TR, tannresorpsjon. Dette er en tannhalsdefekt hvor deler av blir brutt ned. Tilstanden er svært smertefull og må behandles ved at smertefulle tenner fjernes. TR er den samme sykdommen som tidligere ble kalt FORL eller Neck Lesions. I tillegg er det mange katter som plages av store mengder tannstein, som kan føre til betennelse i tannkjøttet og som etter hvert kan utvikle seg så langt at tennene løsner (periodontitt). Tannstein fjernes i lett narkose. Tennene undersøkes grundig og det tas rutinemessig røntgen.

Bevegelighet

Stivhet i rygg og ben forekommer ofte hos eldre katter grunnet forkalkninger. Synlige tegn vil ofte være at katten ønsker å holde seg mer i ro og at den har problemer med å hoppe like høyt som den har gjort tidligere. Den kan få problemer med å vaske seg, og spesielt ofte ser vi dette ved rufsete og fet pels på ryggen nær halen. Forkalkninger kan bli smertefulle. Ved seniorsjekk undersøkes skjelettet og det tas eventuelt røntgen. Det finnes spesialfôr som hjelper til å bevare brusken i leddene. Disse kan brukes alene eller sammen med kosttilskudd for å lindre smerte i leddene og dermed øke livskvaliteten til katten din. Det kan også være aktuelt å la katten få smertestillende for å minke plagene.

Vekt

Overvekt kan forverre tilstanden for en katt med forkalkninger ved at skjelettet overbelastes. Overbelastningen kan føre til at det oppstår betennelse i leddene og katten får smerter. Er katten overvektig finnes det slankefôr som kan redusere vekten, og lett-fôr som hoder vekten stabil. Overvekt kan også føre til diabetes. Denne sykdommen kan avsløres av en blodprøve.

Nyrefunksjon

Ved helseundersøkelser av eldre katter anbefales det rutinemessig å ta en blodprøve og eventuelt en urinprøve som kan avsløre begynnende nyresvikt. Spesiell nyrediett og eventuell annen behandling kan forlenge levetiden for katter med kronisk nyresvikt.

Leverfunksjon

Leversykdom kan avsløres tidlig ved hjelp av blodprøver. Riktig behandling og spesialtilpasset leverdiett kan forsinke videre utvikling.

Stoffskifte

Eldre katter kan ha økt stoffskifte. Slike katter vil være tynne selv om de har god apetitt. De kan virke rastløse og få høy hjertefrekvens som kan føre til høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk medfører økt risiko for blødning i øyet og i hjernen, kan forværre en nyreskade og føre til forandringer i hjertet. Er blodtrykket svært høyt kan dette medføre blindhet i løpet av et døgn. Det er en rekke forhold som kan føre til høyt blodtrykk.

Vi anbefaler derfor å måle og kontrollere blodtrykket hvert halvår på eldre katter. Det finnes blodtrykksdempende medisiner som har god virkning på katt. Er katten frisk og rask og det ikke er funnet noe unormalt ved prøvene, anbefaler vi et seniorfôr som dekker kattens behov. Med helseundersøkelser og tilpasset fôring kan vi gi katten god livskvalitet livet ut.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.