Hofteleddsprotese, THR for katt

Akkurat som mennesker rammes våre kjæledyr ikke sjelden av kroniske smerter på grunn av problemer i hofteleddet. En del av disse kattene kan ha god hjelp av å få en hofteleddsprotese.

Grunnene til hofteproblemer er mange og varierende, men vanligst er at katten har såkalt hofteleddsdysplasi og/eller rammes av artroseforandringer. Andre mulige årsaker er for eksempel benbrudd som har grodd feil eller utviklingsrelaterte sykdommer.

Behandlingsalternativer


For katter med milde (til moderate) plager har mange ofte god effekt av behandling med smertestillende og betennelsesdempende legemidler i kombinasjon med fysioterapi. Hos fysioterapeuten bygger man opp en stabil muskelmasse i bakkroppen ved hjelp av målrettet trening og individuelt tilpassede programmer, og dermed avlastes de smertefulle hoftene. Behandlingen bør kombineres med en tilpasning av dyrets livsstil, vekt og aktivitetssnivå for best mulig resultat. En veldig viktig faktor som lett overses, er at katten må holdes slank - overvekt er en vanlig årsak til unødvendige leddsmerter og leddslitasje, både hos mennesker og dyr.

Hvilke pasienter kan ha nytte av en hofteleddsprotese?

I de tilfeller der smerten ikke lenger kan håndteres på en tilfredsstillende måte med ovennevnte behandling, eller om man som eier opplever at katten blir unødig hemmet i sitt liv, finnes det i dag kirurgiske metoder. Akkurat som hos mennesker, kan man bytte ut det gamle, ødelagte eller slitte hofteleddet med en protese. Hofteleddskirurgi har blitt utført på hunder i over 30 år og på katter i over 10 år. Alle raser og størrelser kan opereres. Det finnes protesestørrelser til alt fra St. Bernhardshunder til Chihuahua. Inngrepet har som regel veldig godt utfall og gir pasienten et smertefritt liv i god bevegelse.

I mange tilfeller har katten som man tenker at hofteleddskirurgi kan være aktuelt for, dobbeltsidige forandringer, dvs. forandringer i begge hoftene. Ikke sjeldent holder det faktisk å bytte det ene hofteleddet som utgjør det største problemet for katten, men noen ganger må man operere begge for å få et godt resultat. Til forskjell fra mennesker der protesene i noen tilfeller kan ha begrenset holdbarhet, holder protesen på en katt resten av dyrets liv.

Ulike metoder

Det finnes flere ulike kirurgiske teknikker for hofteleddsbytter, og akkurat som hos mennesker skiller man på proteser som settes fast med såkalt bensement og proteser som settes fast uten bensement. En del systemer tillater dessuten en kombinasjon av disse, ut fra rådende behov og omstendigheter. Inngrepet utføres bare av et fåtalls kirurger i Europa og stiller veldig høye krav til alt personale som er innblandet, såvel som til fasilitetene og til utstyret. Det er av største viktighet at kirurgen og det øvrige teamet jevnlig utfører inngrepet for å opprettholde kompetansen som er nødvendig. Protesekirurgi er et håndverk som krever erfaring og ydmykhet.

Etterbehandling

Etter protesekirurgien venter ca. fire måneder med rekonvalesens for pasienten. Den første tiden er det strenge restriksjoner på blant annet kattens aktivitetsnivå, noe som stiller visse krav til eieren. Med tiden kan man lette på restriksjonene gradvis og når det er gått ca. seks måneder etter inngrepet, er dyret tilbake til normalen. Rehabiliteringstrening og fysioterapi er en viktig del av etterbehandlingen og ca. en måned etter inngrepet begynnes fysioterapi i form av for eksempel vanntrening.

I dagens situasjon varierer det mellom forskjellige forsikringsselskaper og ulike forsikringer hvorvidt hofteleddsoperasjoner og etterbehandling erstattes eller ikke.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.