Vaksinering

Ved å la hunden eller katten din vaksineres forebygger du ikke bare at ditt eget dyr smittes av sykdommer. Du bidrar til å holde det totale smittepresset, det vil si mengden smittestoffer i populasjonen, på et lavt nivå.

Vaksineanbefalingene er stadig under endring, da disse baseres på internasjonal forskning. Ny kunnskap om vaksiner vil være med på å endre anbefalingene, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert til enhver tid. AniCura jobber for å være faglig oppdatert, og hele tiden komme med de nyeste anbefalingene.

Hvilke sykdommer vaksinerer vi mot?

Svaret avhenger av hvor i verden hunden eller katten bor, forholdene den vokser opp under, og om det er planlagt å ta den med til andre land.

Sykdommene som alle hunder bør vaksineres mot, uavhengig av hvilket land hunden bor i, er valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. Disse vaksinene kalles kjernevaksiner og er anbefalt gjennom hele levealderen til hunden. I Norge anbefaler vi i tillegg å vaksinere årlig mot kennelhoste.  

Katter vaksineres mot katteinfluensa og kattepest. Både kattepest og katteinfluensa er veldig smittsomt, og selv innekatter har en risiko for å smittes indirekte via mennesker og gjenstander, og bør derfor vaksineres.

Dersom hunden skal reise til utlandet, avhenger vaksineanbefalingen av hvilke(t) land hunden skal reise til. Anbefalingen avhenger av hvilke sykdommer som finnes i landet og hvilket regelverk landet har. Blant annet er rabiesvaksine et krav i de aller fleste land, mens vaksine mot leptospirose anbefales sterkt. Andre vaksiner kan også være aktuelle.

For katter som skal reise utenlands kreves ytterligere vaksinasjoner. Ifølge Mattilsynet og øvrige EU-lands regelverk skal katten være vaksinert mot rabies og ha et EU-pass. Her kan du lese mer om reise med katt. 

Kontakt et av våre dyresykehus eller en dyreklinikk for mer informasjon om du planlegger å reise utenlands med hunden din. Det samme gjelder om man tenker å sette en tispe i avl.

Er de sykdommene vi vaksinerer mot farlige? 

Valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus er potensielt livstruende sykdommer som heldigvis er sjelden i Norge.

Kennelhoste er sjelden en farlig sykdom, men den kan være plagsom for det syke dyret. Det kan også bane vei for følgesykdommer som kan være alvorlige. Kennelhoste forårsakes av flere ulike smittestoffer, hvor ett ofte inkluderes i basisvaksinasjonen (Pi/parainfluensavirus). Det finnes også en vaksine som gis i nesen for å beskytte mot to smittestoffer som forårsaker kennelhoste (BbPi/Bordetella bronchiseptica og parainfluensavirus) og en kennelhostevaksine som kan gis i munnen. Kennelhoste er smittsomt, og hunder som har sykdommen bør ikke komme i kontakt med andre hunder.

For unge katter er kattepest en alvorlig og dødelig sykdom. Sykdommen kan utvikle seg svært hurtig, og døden kan inntreffe etter noen få timer. Katteinfluensa kan i verste fall ha et veldig alvorlig forløp. 

Vaksineanbefalinger

Prinsipper bak vaksineanbefalingene: et foster i magen til mor vil få overført en liten andel antistoffer, og når valpen eller kattungen er født, får den enda mer antistoffer overført fra morsmelken (maternale antistoffer). Disse antistoffene beskytter mot sykdom i starten av livet. Samtidig vil de redusere effekten av vaksiner som gis de første leveukene, og dette vil gjøre at vaksinen ikke er like effektiv, slik at ikke valpen eller kattungen produserer nok egne antistoffer. I de ukene hvor det ikke lenger er nok antistoffer fra mor til å beskytte mot infeksjon, men nok til å blokkere valpens eller kattungems evne til å produsere egen immunrespons mot vaksinen, kalles valpens ”mottakelighetsvindu". Før trodde man dette var når valpene eller kattungene var 8-10 uker, men ny forskning har vist at noen har antistoffer fra mor helt opp i mot 15 uker, det vil si at det ikke er nok å vaksinere siste gang ved 12 uker. Mengden maternale antistoffer kan variere, også innad i kull.

Vi i AniCura anbefaler å følge dette vaksineintervallet**:

Hund: 

 • 8 uker: Kjernevaksiner + kennelhoste
 • 12 uker: Kjernevaksiner (+ kennelhoste dersom ikke gitt ved 8 ukers alder)
 • 16 uker: Kjernevaksiner
 • 6 måneder: Kjernevaksiner + kennelhoste (*)
 • 18 måneder/1,5 år: Kennelhostevaksine
 • Deretter anbefales kennelhostevaksine årlig (første revaksinering ved 2,5 års alder), og kjernevaksiner hvert tredje år (første revaksinering ved 3,5 års alder)

Dersom valpen kommer fra et miljø med høyt smittepress, eller det er tvil om mors beskyttelse, gis første vaksine helst ved 6 ukers alder. 

Katt: 

 • 8 uker: katteinfluensa + kattepest
 • 12 uker: katteinfluensa + kattepest
 • 16 uker: katteinfluensa + kattepest
 • 6 måneder: katteinfluensa + kattepest (*)
 • 18 måneder/1,5 år: katteinfluensa
 • Deretter anbefales katteinfluensa årlig (første revaksinering ved 2,5 års alder), og kattepest hvert tredje år (første revaksinering ved 3,5 års alder)

Den årlige helsekontrollen gjøres alltid samtidig med vaksinen.

Anbefalingene over er generelle, og individuelle tilpasninger kan være nødvendig. Spør din faste veterinær om hvilke vaksiner din hund eller katt trenger.

(*) Hovedmålet med vaksine ved 6 måneders alder er å sørge for beskyttelse hos de individene som ikke har respondert optimalt på de tidligere valpevaksinene. For å sørge for at disse individene potensielt ikke går ubeskyttet til de er 1 år, er den nye anbefalingen til AniCura å fremskynde denne vaksinen til valpen eller kattungen er 6 måneder gammel, i stedet for 1 år som var anbefalingen tidligere.

Bivirkninger

Selv om det er sjelden, helder det at hunder eller katter får bivirkninger i 1-2 dager etter vaksinasjonen. Enten i form av en lett, øm hevelse på injeksjonsstedet, eller noen ganger får de også feber og slapphet. Dette går som regel over av seg selv i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller kan det oppstå allergiske reaksjoner. Dersom hunden eller katten hovner opp i ansiktet, får pusteproblemer og/eller blir veldig slapp, må veterinær oppsøkes umiddelbart.

AniPlan

Dersom hunden eller katten er AniPlan-medlem, er den årlige helsekontrollen og vaksinen inkludert i abonnementet. For valper anbefaler vi AniPlan valp, der alle de nødvendige vaksinene for valpens første leveår er inkludert. Det samme gjelder for kattunger og AniPlan kattunge.

** Våre vaksineanbefalinger baseres på WSAVAs (World Small Animal Veterinary Association) anbefalinger for vaksinering av hund og katt. 

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-Vaccination-Guidelines-2015.pdf

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.