Algeforgiftning hos hund

Hunder kan rammes av algeforgiftning/algetoksinforgiftning dersom de bader i hav- eller sjøvann som inneholder blomstrende alger.

Den vanligste giftalgen er den blågrønne algen som først og fremst blomstrer mellom juli og september når vannet er som varmest. I sammenheng med blomstringen, dør mange alger og toksiner (giftstoffer) slippes ut i vannet. Toksiner samles så i store mengder slik at vannet blir uegnet å bade i for både mennesker og dyr. Det kan finnes toksiner igjen i vannet flere dager etter algeblomstringen selv om vannet ser renere ut. Mindre og lokal algeblomstring kan forekomme senere på året.

Blåalger kan finnes i innsjøer, i brakkvann og i havet. Det finnes mer enn 30 ulike arter som kan forårsake forgiftning. En del lever ved overflaten og en del på bunnen. Når algene blomstrer får vannoverflaten en blågrønn, grønn eller gulgrønn, grumsete hinne.

Hunder kan utsettes for algeforgiftning ved at de drikker og/eller ved at de bader i det forgiftede vannet. Katter bader sjelden og pleier ikke drikke vann med blåalger i, derfor rammes de sjelden av algeforgiftning.

Ulike toksiner

De toksinene som algene produserer er svært farlige og kan føre til døden. Dersom algene er konsentrert i vannet, er det ofte nok med en liten mengde vann før en hund blir alvorlig syk. Graden av giftighet avhenger i all hovedsak på hvor stor mengde toksiner hunden har fått i seg, men også hvor oppløst algen er, hvilken algeart det er, samt hundens størrelse.

Visse arter av blåalger produserer såkalte hepatotoksiner (levergifter). Disse kan skade cellene i leveren noe som fører til celledød og en eventuell leversvikt.

En del andre arter av alger produserer neurotoksiner (nervegift) som kan påvirke respirasjonen og bevegelsesmønsteret. Visse algearter produserer begge deler.

Symptomer

Symptomene avhenger av hvilken art av blåalge det dreier seg om samt mengde og konsentrasjon av alger/algetoksiner som dyret har fått i pelsen, drukket eller slikket i seg. Allmenn uro og skjelvinger er de symptomene som oftest opptrer først når en hund har fått i seg vann med algetoksiner. En del toksiner kan være svært irriterende for hud og slimhinner.

Symptomer som oppkast eller diaré, i blant med litt blod, kan oppstå raskt etter en algeforgiftning.

Andre symptomer kan være bleke slimhinner, svakhet, respirasjonsbesvær og dårlig koordinasjon som eventuelt kan gå over i kramper. Hunder som utsettes for en større mengde giftalger kan vise symptomer allerede 15-60 minutter etter inntaket eller badet.

Hva kan man gjøre selv?

Det går ikke an å avgjøre selv om en algeblomstring er toksisk uten en vannprøve. Dyr bør forhindres fra å bade i vann som man mistenker er forgiftet med giftalger. Har hunden badet og forurenset pelsen med giftalger, bør den skylles ren så fort som mulig og man må passe på at hunden ikke slikker seg og får i seg alger. Dyreeieren bør bruke hansker for å beskytte seg selv mot eksponering av giftalger.

Når bør veterinær oppsøkes?

Dra umiddelbart til veterinær dersom hunden har drukket eller badet i vann som man mistenker (eller vet) er forgiftet med giftalger.

Behandling hos veterinær

Hos veterinæren er raskt behandling nødvendig og går blant annet ut på å få bort algene fra huden ved en avspyling eller et bad. Dersom hunden har drukket vann med giftalger, fremkalles eventuelt oppkast hos veterinæren.

Øvrig behandling er intravenøs væskebehandling for å opprettholde sirkulasjon, blodtrykk og for å forhindre sjokkutvikling. Dersom hunden går i kramper kan krampestillende medisiner gis direkte i blodet. Blodprøve analyseres vanligvis for å få en status på de indre organene, først og fremst lever og nyre.

Etterbehandling

Leverens funksjon kan bli nedsatt etter algeforgiftning. Vanligvis anbefales det en kontroll etter et par uker for å sjekke leveren med en ny blodprøve. Fram til kontrollen bør hunden unngå mosjon og trening.

Dersom hunden har overlevd den akutte krisen etter en algeforgiftning, er prognosen for å bli helt frisk, god.

 

Redigert av veterinær i AnICura, januar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.