Virusinfeksjoner er den vanligste årsaken til oppkast hos hund. Et av disse virusene er parvovirus som vanligvis forårsaker blodig oppkast og diaré. De fleste hunder i Norge er vaksinerte mot parvovirus.

Dersom hunden har spist et fremmedlegeme som ikke brytes ned i mage-/tarmkanalen, kan dette forsårsake oppkast. Fremmedlegemer kan også vandre videre til tarmen og sette seg fast og skape en akutt forstoppelse i tarmen.

Hunder med fremmedlegeme kan raskt bli svært syke og man må oppsøke veterinær umiddelbart.

Visse sykdommer kan også gi symptomer  som oppkast; nyresvikt, leversvikt, diabetes og bukspyttkjertelbetennelse er eksempler på slike sykdommer. Diagnose stilles ved hjelp av blodprøver og ultralydsundersøkelser der det er hensiktsmessig.

Kronisk oppkast, dvs når det har pågått mer enn 2-3 uker, kan skyldes en betennelse i mage og tarm. Diagnose stilles vanligvis med endoskopi (gastroskopi, rektoskopi) av magesekk og tarm der små vevsbiter tas og analyseres i mikroskopi.

Når bør veterinær oppsøkes?

I de tilfeller der oppkast ikke opphører, bør veterinær alltid oppsøkes. Hunden kan raskt bli dehydrert og tape væske og salter. Oppsøk veterinær ved:

  • påvirket allmentilstand (feber, sløvhet, dehydrering)
  • mistanke om fremmedlegeme
  • dersom hunden kaster opp vann
  • dersom oppkast og diaré blir blodtilblandet

Behandling

Akutt gastroenteritt pleier å bli bra i løpet av få dager ved hjelp av intravenøs væsketilførsel og en lettfordøyelig spesialdiett som er mild for mage og tarm.  

Dersom fremmedlegeme ikke kommer opp fra magesekken ved oppkast kan det i blant tas opp ved hjelp av et fiberendoskop. Dersom fremmedlegeme sitter fast i tarmen, må bukhule og tarm åpnes for at gjenstanden skal komme ut. Vanlige fremmedlegemer hos hund er strømper, klær, beinbiter og små leker.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.