Forgiftning hos hund

Det finnes mange potensielt giftige legemidler, planter/vekster og andre substanser som hunder kan støte på i sitt miljø. Hvis man mistenker at hunden har vært i kontakt med noe giftig bør man snarest kontakte veterinær.

Diagnose og behandling

I noen tilfeller er det spesielle tester som man kan bruke ved mistanke om forgiftning, men i de fleste tilfeller kreves det at man vet hva hunden har vært i kontakt med. Det er viktig å ta med eventuell emballasje eller planter/vekster til veterinæren.

For å minimere opptaket av det giftige stoffet kan man provosere frem brekning ved hjelp av legemidler. Dette er mest effektivt innenfor 30 minutter etter inntak av den giftige substansen. Stoffer som er etsende kan gi brannskader i spiserøret og man bør i slike tilfeller ikke fremkalle brekninger. Det anbefales heller ikke å fremkalle brekning dersom objektet som er spist har spisse kanter. 

OBS – Vi anbefaler ikke at man forsøker å fremkalle oppkast med/ved hjelp av salt hjemme, siden dette kan føre til saltforgiftning hos hunden.

Medisinsk kull i tablettform eller suspensjon (flytende form) kan gis for å minimere opptaket av visse substanser via tarmen. Mange ganger er intravenøs væskebehandling effektivt for å filtrere ut substansen via nyrene. For visse substanser finnes det spesifikk motgift. 

Sjokolade

Sjokolade inneholder teobromin som har en stimulerende effekt på nervesystemet. Hunder er mye mer sensitive for teobromin enn hva mennesker er fordi de bryter ned teobromin langsommere. Hunder viser tegn på forgiftning ved lave doser, bare et par biter mørk sjokolade kan gjøre en mindre hund syk, men også lys sjokolade kan være skadelig i tilstrekkelig mengde. En hund med sjokoladeforgiftning får symptomer som økt kroppstemperatur, kramper, ustøhet, oppkast, diare samt økt hjertefrekvens med arytmier.

Behandlingen består i å fremkalle oppkast hos hunden samt gi kulltabletter gjentatte ganger. Ved rask hjerterytme kan hjertemedisin kreves. Ved problemer som oppkast trengs medisiner som beskytter magen og tarmen. Det finnes ingen motgift.

Xylitol

Xylitol finnes som søtningsmiddel i mange produkter og er giftig for hund. Xylitolinntak gir en reduksjon av blodsukkeret som kan være potensielt dødelig for en hund hvis det ikke oppdages i tide. Så lite som tre tyggegummier kan gi en hund på 10 kg forgiftningssymptomer. Xylitol gir også leverskader.

Symptomer på forgiftning kommer ca. 1 time etter inntak og viser seg som oppkast, trøtthet, ustøhet og kramper. Diagnose stilles ved kunnskap om inntak samt blodprøver. På dyresykehuset behandles hunden med fremkalling av brekninger samt sukkerinjeksjoner. I de tilfeller hunden har fått leverskade trengs oftest mer avansert pleie, iblant med blodoverføring.

Rottegift

Rottegift inneholder stoff som forhindrer blodets evne til å koagulere. Det tar noen dager etter inntak til man ser symptomer på forgiftning. Hunden kan begynne å blø spontant fra nesen, kaste opp blod, ha blodig diare samt blø fra slimhinner i munnen. Diagnose stilles med blodprøver samt kunnskap om inntak. Behandling hvis hunden kommer tidlig inn (noen timer etter inntak) består i å fremkalle brekning samt gi kulltabletter. Basert på blodprøvene avgjøres det om hunden skal behandles med K-vitamin for å tilbakestille koaguleringsevnen til blodet. I livstruende tilstand kan blodoverføring kreves.

Rottegiften alfakloralose forårsaker bevisstløshet, arytmier og nevrologiske symptomer. Siden midlet ikke har noen motgift, gis det såkalt symptomatisk behandling, altså støttebehandling mot de forskjellige kliniske symptomene som oppstår.

Legemiddel

Legemidler som ikke er bestemt for hunder eller som gis i for høye doseringer kan forårsake alvorlige symptomer, som varierer avhengig av hvilket preparat som har blitt fortært. Hunder skal aldri gis legemidler for mennesker om det ikke har blitt utskrevet av en veterinær.                             

Sopp og giftige planter

Giftige sopper kan gi forgiftningssymptomer hos hunder akkurat som hos mennesker. Avhengig av hvilken sopp det er snakk om kan symptomene variere fra lette mage- og tarmsmerter til mer alvorlige symptomer i form av for eksempel leversvikt eller nevrologiske lidelser, og i enkelte tilfeller forårsake dødsfall.  

Flere planter kan føre til at hunder reagerer fra mildt til moderat med sikling, oppkast og diaré, slik som liljer, aloe vera, amaryllis med flere. Forskjellige deler av planten kan gi ulike symptom, og som en tommelfingerregel er det ikke lurt å la hunder tygge på eller spise på planter og busker. Enkelte planter er så farlige at det kan oppstå alvorlige forgiftninger med kramper, koma og i verste fall hjertesvikt. Et eksempel på dette er prydbusken barlind. På Felleskatalogens hjemmesider ligger det en til enhver tid oppdatert liste, som det kan være lurt å sjekke om du vurderer en ny busk eller potteplante og vet at du har en hund som gjerne tygger på det meste. 

https://www.felleskatalogen.no/medisin-vet/forgiftninger/planter/a

Det anbefales ikke å gi frukter eller bær som inneholder steiner til hund eller katt. Avocado for eksempel kan gi visse fordøyelighets-problemer hos noen, men selve steinen er potensielt et langt større problem for glupske hunder. Den kan sette seg fast i mage-tarm-systemet og skape store problemer.   

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.