Avliving av katt

Å ta avgjørelsen om å avlive sin egen katt kan være svært vanskelig, men noen ganger finnes det ikke annet alternativ. Det er ofte tungt å innse at livet med katten ikke varer evig. Det er ikke heller alltid lett å sette grensen for når det er på tide, og ofte er det behov for hjelp og støtte utenifra for å ta denne beslutningen. Veterinæren vil kunne hjelpe til med å vurdere når det ikke lengre ansees som god dyrevelferd å la katten leve videre.

Avhengig av katten sin tilstand og eier sitt ønske, vil det bli enighet om når katten eventuelt skal avlives. Forhåpentligvis lever alle fine minner av katten videre etter at avgjørelsen om å la katten få sovne inn er tatt.

Hvem kan være med?

Mange velger å være med under hele avlivningsprosessen men for flere kan dette oppleves som vanskelig. Alle beslutninger respekteres. Om ikke dyreeier ønsker å være til stede under selve avlivingen vil det alltid være mulig å se katten igjen etter avlivning.

Barn kan være med så frem til at det er noen der som kan ta vare på og vise omsorg i etterkant av avlivningen. Ofte reagerer barn mer rasjonelt og tar det lettere enn voksne, men det kan derimot være vanskelig for dem å se sine foreldre bli lei seg. Å vise og dele sorgen er en måte å komme hverandre nærmere og er en god grunn for å bearbeide den sammen. Barn har ofte behov for å prate om det som har inntruffet på en saklig måte, slik at de kan bearbeide sorgen på en god måte.

Hvordan foregår en avlivning?

Vanligvis gir veterinæren først en beroligende sprøyte. Etter at katten har blitt trøtt, legges det et venekateter i ett blodkar hvor det injiseres en større mengde med narkosemiddel. Katten sovner rolig og stille inn og hjertet slutter å slå etter kort tid. Det er normalt sett ikke forbundet med smerte, kramper eller noen form for stress eller panikkartet opplevelse for katten. 

På katt og smådyr kan det beroligende middelet i blant injiseres direkte i buken, dette reagerer de vanligvis ikke på. Enkelte sovner inn raskt, mens for andre kan det ta opp til 15-40 minutter.

Veterinæren lytter på hjertet i etterkant og bekrefter at hjertet har sluttet å slå. Det er alltid mulig å være hos katten en stund etter avlivingen om det er ønskelig.

Hva skjer etter avlivning?

Mange lurer på hva som skjer med katten etter avlivningen. Det er opp til dyreeier å bestemme hvordan kattekroppen skal håndteres etter avlivning. Oftest ønsker eiere å kremere katten, mens enkelte velger å ta med katten hjem for å begrave den på fjellet eller i hagen. Dyreeier må kontrollere med gjeldende kommune om dette er tillatt, og hvilke regler som gjelder. Generelt gjelder det at kroppen skal graves så dypt ned at ikke åtseletere kan komme til den, og den skal ikke graves ned i nærheten av drikkevannskilder eller jord som brukes til matproduksjon. Frem til at dyreeier har bestemt seg, oppbevares katten i et kjølerom eller fryserom. Ingen katter eller dyr brukes til forsøksdyrvirksomhet!

Kremering

Kremering gjøres ved et dyrekrematorium. Veterinæren tar vare på katten og ordner transport til dyrekrematoriet hvor kattekroppen brennes.

Man kan velge en felles kremering eller en separat kremering hvor blir katten kremert alene og asken samles i en urne som eier kan hente hos veterinæren noen uker i etterkant. Oftest er det mulig å velge mellom ulike typer urner. Det er lov å begrave urnen eller spre asken i naturen.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.